Обединена българска банка с по-ниски лихви за стандартни потребителски кредити

06.03.2013 г.

С 1,3% пада лихвеният процент за стандартен потребителски кредит от Обединена българска банка, считано от 01.03.2013 г. Така, вместо досегашните 16,25% (базов лихвен процент 7% + надбавка 9.25%) клиентите на Обединена българска банка ще могат да разчитат на лихвен процент в размер на 14.95% (базов лихвен процент 7% + надбавка 7.95%)*, при кандидатстване за нов кредит.

С намаляването на лихвения процент за потребителския си кредит без обезпечение Обединена българска банка отново се грижи за своите клиенти, като им предоставя оптимално добри условия за достъп до средства, с които да осъществят текущите си планове.

Останалите условия по кредита са:

  • Такса за кандидатстване – 30 лв.

  • Еднократна такса за усвояване – 2.5%

  • Такса за обслужване – 0.5%

  • Без превод на работна заплата и без поръчителство

 
*ГПР – 17.42% при кредит 20 000 лв. за срок 120 м., променлив годишен лихвен процент 14.95% изчислен за целия период, с включени следните такси: такса за кандидатстване – 30 лв., такса за усвояване 2.5% и годишна такса от 0.5%. Месечна вноска: 328.2  лв. Общо дължима сума: 39 914.42 лв