Обединена българска банка с нова промоционална лихва за покупки с кредитни карти от само 6.9 %

27.10.2014 г.

Всички настоящи и бъдещи притежатели на кредитни карти от Обединена българска банка ще могат да се възползват от специална промоционална лихва от 6.9 % за всички свои покупки, извършени и осчетоводени в периода 27.10.2014 г. – 27.01.2015 г.

Предложението на банката идва в навечерието на Коледните и Новогодишни празници, за да даде на картодържателите на Обединена българска банка възможност да закупят подаръците за своите близки и приятели при атрактивна лихва и без да отлагат покупките си.

Съгласно условията на промоцията след 27.01.2015 г. непогасените суми от покупки, направени през промоционалния период, ще се олихвяват с лихвения процент, съгласно подписания договор за кредитна карта.

ГПР: За стандартна кредитна картас кредитен лимит от 3 000 лв. за срок 12 м. – ГПР при покупки – 16.36 %, при следните условия: промоционален лихвен процент за първите 3 месеца – 6.90%, за останалият срок на кредита лихвен процент за покупки – 16.5 %; с включени - такса за кандидатстване – 0 лв. и годишна такса за поддръжка на платежен инструмент карта за първата година – 18 лв. Годишна такса поддръжка на платежен инструмент карта  за всяка следваща година – 48 лв . Обща дължима сума – 3252.03 лв.