Обединена българска банка с нова оферта с 6.00% фиксиран лихвен процент в лева по ипотечни кредити

30.07.2014 г.

Обединена българска банка обяви нова оферта с 6.00% фиксиран лихвен процент за първите 3 години в лева при кредит за покупка на жилище, строителство и довършителни работи и рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка. Лихвеният процент за останалия срок е променлив и се формира на база 6-мес. SOFIBOR + 5.100 пункта фиксирана надбавка.

Банката промени условията си за всички видове нови ипотечни кредити и те включват иследните промени по банковите такси:

  • без такса за кандидатстване
  • без такса за усвояване
  • без годишна такса за управление
  • без такса за предсрочно погасяване
  • фиксирана такса за „кредитна оценка“ за всички одобрени кредити без значение от размера на кредита
Клиентите могат да изберат и 6.00% променлив лихвен процент за целия срок на кредита в лева и евро при кредит за покупка на жилище, ремонт и обзавеждане и строителство и довършителни работи и превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт” в банката.
 
Обединена българска банка дава възможност на клиентите си да получат предварително одобрение за размера на кредита още преди да са избрали имота, който искат да закупят. При рефинансиране на съществуващ ипотечен кредит от друга банка, клиентите са освободени от такса за кредитна оценка и имат възможност за предоставяне на допълнителни средства.
 
Ипотечните кредити за покупка на жилище са с размер до 500 000 лева или 250 000 евро и срок на изплащане до 35 години.
 
ГПР: 6.64% при кредит от 80 000 лева за срок от 30 г. и 6.00% фиксиран лихвен процент за първите 3 години и променлив лихвен процент, формиран от 6-месечен SOFIBOR+ 5.100 пункта фиксирана надбавка за оставащия срок на кредита: месечна вноска по кредита 479.64 лева за периода с фиксиран лихвен процент и 503.91 лева през останалия период на кредита; обща дължима сума 181 574.96 лева. Необходимо e сключването на застраховки „Имот“ и „Живот“ . Разходът за застраховка не е включен в ГПР. Стойността на 6-мес.  SOFIBOR, приета от Банката към дата 30.06.2014 г. е 1.400%.