Обединена българска банка с до 500 лв. подарък за всеки клиент с нов ипотечен кредит до края на годината

14.10.2013 г.

Обединена българска банка обяви промоционална кампания за нови ипотечни кредити до края на година с подарък до 500 лв. за всеки клиент. Кампанията е валидна за нови молби за ипотечни кредити подадени след 13.10.2013 и усвоени до края на годината.

Всеки клиент, който желае да закупи жилищен имот може да се възползва от лихвен процент 6.20 в лева и евро при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт“ в Обединена българска банка. Предложението от Обединена българска банка за рефинансиране на съществуващ ипотечен кредит от друга банка също е при лихвен процент 6.20 без такса за усвояване и с възможност за предоставяне на допълнителни средства.

В допълнение преференциалните условия на Банката включват и следните отстъпки от стандартните такси: 

  • Без такса за кандидатстване за всички видове ипотечни кредити
  • 0% такса за предсрочно погасяване със собствени средства след 3-тата година от срока на кредита
  • 2 пъти по-ниска преференциална такса за усвояване – 0.75% от размера на кредита в зависимост от условията за превод на работна заплата и пакет "Комфорт". 
 
Ипотечните кредити за покупка на жилище са с размер до 500 000 лева или 250 000 евро и срок на изплащане до 35 години като максималната възраст за кредитоискателите към крайната дата на кредита е до 70 години.