Обединена българска банка приключи успешно първата си емисия ипотечни облигации

19.11.2009 г.

Банката обяви печалба за първите шест месеца на 2004 година в размер на 39,8 милиона лева.

Обединена българска банка успешно пласира първа си емисия ипотечни облигации. Размерът на облигационния заем е 40 милиона лева, а номиналната стойност на една облигация - 1000 лева. Лихвата е фиксирана на 6,625% и ще се изплаща 2 пъти годишно. Емисията е 5 годишна, с дата на падеж 12 юли 2009 година. До момента това е най-голямата емисия на ипотечни облигации на българския пазар.

Това е втора емисия облигации, които Обединена българска банка издава, след като през 2002 г. емитира 3-годишни корпоративни облигации на обща стойност 15 млн.лева.

Обединена българска банка отчита печалба за първите 6 месеца на годината в размер на 39,8 милиона лева преди облагане с данъци. Това е с 33% повече от печалбата за същия период на миналата година.