Обединена българска банка предлага по-голяма сигурност при обслужване на клиентите на Телефонния център

18.03.2013 г.

На 18.03.2013 година стартира нов начин за Идентификация на клиентите, които ползват услуги по телефона. За клиенти, които желаят да бъдат обслужени с предимство и такива, които извършват финансови транзакции, предлагаме Идентификация с Потребителски номер и Еднократна парола, генерирана от U-Code или SMS. За целта е необходимо да се направи предварителна Регистрация в клон на Банката или на 0700 117 17.

Всеки клиент, който се регистрира за ползване на услуги по телефона в банков клон получава безплатно U-Code устройство за генериране на еднократни пароли. Промоцията важи до края на 2013 година. В случай, че имате U-Code устройство за генериране на еднократни пароли можете да го ползвате, както за извършване на транзакции по телефона, така и за online банкиране.

Новият начин на идентификация ще ни осигури възможност в най-скоро време да предложим нови финансови транзакции по телефона, както и да увеличим дневните лимити за извършване на преводи по телефона.   

От 14.05.2013 година новия начин за Идентификация ще стане задължителен за извършване на финансови транзакции през Телефония център на Обединена българска банка. Клиентите, които желаят да извършват преводи по телефона ще трябва да се представят с Потребителски номер и Еднократна парола при обаждане в Телефонния център.

За улеснение на клиентите в периода на преминаване към новия начин на идентификация Обединена българска банка ще осигури възможност да се извършват финансови транзакции, както до сега с ЕГН / клиентски номер и контролни въпроси.

Идентификацията на клиенти с Потребителски номер и еднократна парола гарантира бързо и сигурно обслужване по телефона.