Обединена българска банка подписа с 15 консултантски организации за работа по европейски програми

19.11.2009 г.

В продължение на успешното си участие в ролята на банка партньор при усвояването на средства от предприсъединителните финансови инструменти, екипът на Обединена българска банка АД стартира мащабна програма за работа по проекти, финансирани и съфинансирани със средства от Европейския съюз.

В рамките на тази програма Обединена българска банка подписа рамкови споразумения с АДВАНСТ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД, ВИВА АСОУСИЪТС ООД, ГАРФИЛД ООД – ВС СЕРДОН, ДИКОН ГРУП ЕООД, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТЕН ЦЕНТЪР ООД , ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ – БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕКСЕЛЪНТ КОНСУЛТ ООД, ЕСКА КОНСУЛТИНГ ООД, КАНТОР МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТАНТИ ЕАД ,КОНСУЛТО БЪЛГАРИЯ ЕООД, ПРАЙМ КОНСУЛТИНГ ООД, СИБОЛА 2000 ООД, ФОРЕМ КОНСУЛТИНГ БЪЛГАРИЯ ООД, ХИРОН МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ООД, ЮРОПРОДЖЕКТС ПОЙНТ ЕАД, като консултантски организации за взаимно сътрудничество и подпомагане на клиентите си в подготовката и реализацията на техните европейски проекти. С предприемането на тази допълнителна стъпка банката разширява обхвата на дейностите си по европейските програми и препоръчва използването на консултантски услуги, предоставяни от организации, с работата на които тя е запозната и които имат опит на фирмено или експертно ниво, високо качество на предоставяните услуги, добри контакти и капацитет.

Предоставяните съвместно от банката и консултантите услуги ще включват ориентиране към подходящи, финансиращи европейски програми, подготовка на проектни предложения, управление и отчитане на изпълнението на финансираните проекти, предоставяне на пакети от банкови продукти за финансиране на проекти. В тези продукти се включват и такива, за които Обединена българска банка има специални договорености с други финансови институции и отговорни административни органи.

Реализирането на конкретни ангажименти на база подписаните споразумения се очаква да доведе до създаването на допълнителни разнообразни и гъвкави финансови услуги, които от своя страна да спомогнат и за увеличаване на усвояемостта на средствата от фондовете на ЕС.