Обединена българска банка подкрепя българския бизнес в нова гаранционна схема на Националния гаранционен фонд

28.03.2014 г.

Обединена българска банка е сред финансовите институции, които ще отпускат бизнес кредити с гаранции от Националния гаранционен фонд (НГФ). Това е в основата на подписания тази седмица между Обединена българска банка и НГФ договор, съгласно който фондът ще гарантира отпускането на кредити от търговски банки в размер над 360 млн. лeвa.

Споразумението създава още една възможност за финансиране на българския бизнес при по-изгодни условия. Издаваната от НГФ гаранция е безплатна за предприятията, които планират да инвестират, търсят оборотни средства или планират да работят по европейските оперативни програми. Така ще се намали нуждата от залог на движими и недвижими дълготрайни материални активи от страна на търсещия кредитиране бизнес като обезпечение пред банката. Това, на свой ред, се очаква да доведе до подобряване на условията по кредитите, а в същото време да даде нов импулс за развитие на бизнес кредитирането и активизиране на отношенията между банките и техните бизнес клиенти.

Нашият стремеж в Обединена българска банка като отговорна финансова институция е не само да финансираме проектите на български компании, а и да бъдем техни постоянни партньори през целия процес на развитието им, включително при участието им в различни национални и европейски програми“, коментира по време на подписването на споразумението Радка Тончева, изпълнителен директор и член на Борда на директорите на Обединена българска банка.