Обединена българска банка намалява минималното плащане по всички кредитни карти на 3%.

16.08.2011 г.

Считано от 15 август 2011, Обединена Българска Банка намалява размера на задължителното месечно минимално плащане по всички видове кредитни карти.

Новият размер минимално плащане е 3% от използвания лимит + цялата сума на дължимите лихви, такси и комисиони, не по-малко от BGN 10.
 
За повече информация можете да се обърнете към Център за обслужване на клиенти на тел. 0700 117 17 или в удобен за Вас банков клон на Обединена българска банка.