Обединена българска банка намалява лихвите по ипотечните кредити за покупка на жилище в лева

15.04.2011 г.

Обединена българска банка обяви промоционални лихвени нива от 6.50% фиксиран лихвен процент в лева за първата година и 7.90% за остатъчния срок на кредита за клиенти, които искат да закупят жилищен имот с ипотечен кредит. Специалната промоция на Банката е валидна до 30.06.2011 и е без такса за кандидатстване.

В допълнение, Обединена българска банка понижава лихвите за нови клиенти по ипотечни кредити за покупка на жилищен имот в лева до 7.75%, при превод на работна заплата и заплащане на комунални услуги в банката. Стандартният годишен лихвен процент за този тип кредити вече е  8.25% в лева.
 
Новите промени са част от политиката на Обединена българска банка за подобрение на условията по ипотечните кредити. Обединена българска банка предлага ипотечни кредити за покупка на жилище с размер до 500 000 лева или 250 000 евро и срок на изплащане до 35 години като предимство за клиентите е че процента на финансиране в лева е до 85% и максималната възраст на кредитополучателите към датата на издължаване на кредита е 70 години.  
 
Банката освобождава клиентите от такса за кандидатстване за всички видове ипотечни кредити до 30 Април 2010 г.