Обединена българска банка и ЕИФ подписаха гаранционно споразумение по програма JEREMIE

15.07.2011 г.

На 14.07.2011 г. Обединена българска банка и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) подписаха гаранционно споразумение по финансовия инструмент „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми” в рамките на програма JEREMIE за България. Съгласно договореностите Фондът ще гарантира кредити по програмата, предоставяни от Обединена българска банка на микро, малки и средни предприятия. Обединена българска банка се очаква да създаде близо една трета от кредитния портфейл, заложен по програмата.

На предприятията ще бъдат предоставяни инвестиционни кредити, както и оборотно финансиране, свързано с реализацията на инвестиционни проекти. Портфейлната гаранция от ЕИФ ще покрива 80% от всеки кредит по програмата и няма да генерира допълнителни разходи за кредитополучателите. В допълнение, клиентите на банката ще могат да се възползват от преференциални лихвени условия, обезпечителни маржове и такси по кредитите.


Очаква се ефективно финансирането да стартира през месец Септември.


Участието на Обединена българска банка в програма JEREMIE е поредният етап от развитието на предлаганите от Обединена българска банка услуги, насочени към съчетаване на банкови продукти с възможностите, предоставяни от фондовете на Европейския съюз.