Обединена българска банка и ЕБВР подписаха 4 нови споразумения в подкрепа на бизнеса и домакинствата

01.08.2013 г.

Четири нови споразумения в подкрепа на българския бизнес и домакинства на обща стойност 27 млн. евро подписаха в началото на тази седмица Обединена българска банка АД (Обединена българска банка) и нейният дългогодишен партньор Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Две от споразуменията са за проекти за енергийна ефективност на малки и средни предприятия и на домакинства и две – за насърчаване на търговското финансиране.

„Радваме се, че отново обединяваме усилия с ЕБВР в стремежа ни да подпомогнем устойчивото развитие на малкия и среден бизнес у нас. Убедени сме, че дългогодишният ни опит и традиции във финансирането на българските предприятия и домакинства ще допринесат за успеха на проектите“, коментира г-н Стилиян Вътев, главен изпълнителен директор и председател на Борда на директорите на Обединена българска банка по време на подписването.

Споразумението по финансовия инструмент „Енергийна ефективност за конкурентоспособна икономика” е в рамките на „Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика“, част от ОП „Конкурентоспособност“. Благодарение на него на предприятията се предоставят инвестиционни кредити за финансиране на одобрени проекти по Програмата. При успешното им завършване, предприятията могат да получат безвъзмездна финансова помощ от Оперативната програма, достигаща до 50% от одобрените разходи по проекта.

От Програмата за енергийна ефективност за дома могат да се възползват физически лица и домакинства, които да финансират проекти за жилищно обновление и ремонти, целящи намаляване на разходите за енергия. Освен атрактивни финансови условия клиентите на банката получават и субсидии в размер до 20% от  стойността на енергоспестяващия проект, за който са получили финансиране от страна на Обединена българска банка.

Подписването на споразуменията между Обединена българска банка и ЕБВР отбеляза и поредния етап от развитието на предлаганите от Обединена българска банка услуги, насочени към съчетаване на банкови продукти с възможностите, предоставяни от фондовете на Европейския съюз. Така, със споразуменията по Програмата за насърчаване на търговското финансиране Обединена българска банка, в сътрудничество с ЕБВР, ще се стреми да улесни регионалните и международните търговски отношения и засили икономическия растеж.