Обединена българска банка дава възможност за плащане на данъци и такси в реално време и към общините Любимец, Момчилград и Бяла Слатина

16.07.2013 г.

Клиентите на електронното банкиране на Обединена българска банка вече могат за плащат текущи и стари задължения и към общините Любимец, Момчилград и Бяла Слатина в реално време. Така Банката разширява проекта си за електронно заплащане на всички видове местни данъци и такси, стартирал през месец април с общините в град София, към който скоро ще бъдат включени и други общини в страната.

Услугата е достъпна от меню „Данъци и такси“ в електронното банкиране на Обединена българска банка. Благодарение на изградената онлайн връзка със системите на общините, клиентите могат да заплащат както текущите, така и старите си задължения, като плащането се отразява директно в системата на съответната община.
 
Интуитивно разработеното меню позволява на клиентите да:
 
  • направят само справка за дължимите или вече наредени за плащане през системата на банката данъци и такси, като въведат партидния си номер
  • осъществят плащане на избрани от тях дължими данъци и такси
Благодарение на автоматизираната система клиентите на е-банкиране на Обединена българска банка ще могат да заплатят всички местни данъци и такси към общините Любимец, Момчилград и Бяла Слатина, както и към Столична община, включително най-масовите:
 
  • Данък върху недвижими имоти
  • Такса битови отпадъци
  • Данък върху превозните средства
  • Данък за притежаване на куче
  • Патентен данък

Независимо от броя на платените задължения на едно данъчно задължено лице с една транзакция, банката събира еднократна такса в размер на 1 лв. За всяка успешно извършена операция на клиента се издава квитанция, която съдържа подробна информация за платеното данъчно задължение.