Нов ипотечен кредит за строителство и довършителни работи

03.08.2010 г.

Банката дава възможност да финансирате до 100% създаването на Вашия нов дом.

Обединена българска банка пуска нов ипотечен кредит за строителство и довършителни работи в лева и евро. Банката предоставя на своите клиенти възможност да построят или завършат строителството на жилищен имот, като предлаганото финансиране е с максимален размер до 250 000 евро или 500 000 лева и максимален срок до 35 години. Годишната лихва на кредита в евро е 7,5%, а в лева – 8,5% за клиенти с превод на работна заплата и регистрация за услугата заплащане на битови сметки в Обединена българска банка.
 
През месец юли, Обединена българска банка обяви специална лятна промоция по всички видове ипотечни кредити. Клиентите на Банката, които кандидатстват за ипотечен кредит до 20-ти Септември 2010, ще ползват 50% по-ниска от стандартната такса за усвояване по кредита. Промоционалните условия предоставят възможност на клиентите при усвояване на ипотечен кредит да заплатят такса от 0.75%, а не стандартна такса от 1.50% от размера на кредита.
Повече информация за условията по ипотечните кредити може да бъде получена във всеки клон на Обединена българска банка, на телефон 0700 117 17 в Център за обслужване на клиенти или тук.