Нов депозит „Премия” с до 11% лихва в лв.

07.09.2009 г.

„Премия” е срочен депозит със стъпаловидно олихвяване и е подходящ за всички, които търсят висока доходност за срок от 6 месеца, но не желаят да чакат до края, за да получат лихвата.

Лихвата при депозит „Премия” нараства при всеки период и достига 11% в лева и 8% в евро за последния, като може да бъде изтеглена след каря на всеки период.

Минималната сума, която клиентът трябва да внесе е 250 лева*.

Обединена българска банка гарантира депозитите чрез участието на Банката във Фонда за гарантиране на влоговете, съгласно Закон за гарантиране на влоговете в банките.

За допълнителна информация, вижте описанието на продукта тук.

Пълна информация за депозита можете да получите на тел.: 0700 117 17 и във всички клонове на Обединена българска банка.

* За клиенти на Банката със съществуващи средства по сметки и депозити в Обединена българска банка - довнесени минимум 2000 лева/1000 евро нов ресурс.