Нетната печалба на Обединена българска банка за 2009 година е 80 850 880 лв.

28.07.2010 г.
Общото събрание на акционерите реши да реинвестира цялата печалба в капитала на банката
 
Постигнатата нетна печалба за 2009 на Обединена българска банка след провизии и данъци е в размер на 80 850 880 лева.
 
Проведеното Общо събрание на акционерите на Обединена българска банка взе решение нетната печалба за 2009 г. (след провизии и облагане с данъци) в размер на 80 850 880 лева и наличната неразпределена печалба от минали години в размер на 4 576 707 лева да бъде разпределена в съответствие с чл.49 от Устава на банката за фонд “Резервен”.
 
За шеста поредна година основният акционер на банката – Националната банка на Гърция, не разпределя дивидент, реинвестирайки цялата печалба в капитала на банката, осигурявайки по този начин капиталова подкрепа за запазване на пазарните позиции на една от водещите банкови институции в България.
 
С умерената си и балансирана политика банката остава еталон за пазарно поведение, което й осигурява лоялността на нейните частни и корпоративни клиенти, както и необходимата стабилност, гарантираща й лидерска позиция във финансовата система на страната.