Националната Банка на Гърция придобива 89.9% от Обединена българска банка

20.11.2009 г.

На 20 юли 2000 година Национална банка на Гърция (NBG) придоби собственост върху контролен пакет от акции на Обединена българска банка в размер на 89.9% от акционерния капитал на дружеството. Продавачи по сделката са Европейската банка за възстановяване и развитие, Булбанк, CIBC OPPENHEIMER CORP. и JODRELL ENTERPRISES LIMITED, като Европейската банка за възстановяване и развитие ще запази за период от две години дял от 10% в Обединена българска банка.

NBG е най-голямата търговска банка в Гърция с общи активи в размер надхвърлящ 45 млрд. долара. Групата има силно развита мрежа от над 610 клона и над 1000 банкомата на територията на Гърция, като в същото време чуждестранната й банкована мрежа включва (директно или чрез дъщерни дружества) над 200 клона в чужбина. NBG има присъствие в 18 страни, включващи както силно развити финансови пазари като САЩ, Великобритания, Канада, Франция, Австралия, Германия, Белгия и Холандия, така и разрастващите се регионални банкови пазари в България, Румъния, Албания и Египет. През Април 2000 г. NBG в съвместна сделка с EBRD и IFC придоби мажоритарен дял от акциите на "Стопанска банка" - Скопие.

Плановете на NBG за Обединена българска банка предвиждат запазване на размера на клоновата мрежа и броя на персонала на банката. Дейностите на Обединена българска банка ще бъдат допълнително интернационализирани чрез интегриране на банката в международната мрежа на NBG. Ще продължи политиката на активно кредитиране на икономиката, което се очаква да доведе до ръст на кредитния портфейл на банката както в абсолютен размер, така и като дял от активите. Банката ще засили поддръжката си за малкия и среден бизнес в България чрез откриване на допълнителни кредитни линии за финансиране на инвестиционни проекти. Предвижда се продължение на разширението на мрежата от банкови автомати и POS терминали на Обединена българска банка. Ще се обогати допълнително палитрата на продуктите предлагани на гражданите, като специално ударение ще се постави на кредитирането на населението. Модернизирането на банката ще продължи в посока на предлагане на разплащания по Интернет и чрез мобилни комуникации.