Лихва от 6.5% и кандидатстване още на етап заявени площи за Земеделски заем срещу европейска субсидия от Обединена българска банка - кампания 2012

04.06.2012 г.

За шеста поредна година Обединена българска банка предлага специализирания си кредитен продукт Земеделски заем срещу европейска субсидия.

 
За първи път през Кампания 2012 земеделските стопани имат възможността да кандидатстват за кредит още на етап заявяване на площите за подпомагане. Клиентите на Банката могат да ползват сума до 95% от общия размер на заявените за получаване директни плащания на площ, минимум 5 000 лева, при лихвени нива от 6.5% до 7.5% в зависимост от етапа на кандидатстване – заявление или удостоверение от ДФЗ. Погасяването на кредитите става със средства от получените субсидии, без такса за предсрочно погасяване.
Срокът на заемите е до постъпването на средствата по разплащателната сметка на клиента в Обединена българска банка, но не по-късно от 30.06.2013 г.
 
Повече информация за кредита можете да намерите тук. Необходимите за кандидатстване документи са отбелязани в Искането за кредит, което можете да получите от най-близкия клон на Обединена българска банка и е публикувано на сайта на Банката тук.