Клиентите на Обединена българска банка вече могат да заплащат данъци и такси към община Пловдив в реално време

29.09.2014 г.
Клиентите на електронно банкиране на Обединена българска банка вече могат да заплащат в реално време всички видове местни данъци и такси към община Пловдив, както и да получават справки за дължимите данъци.
 
Услугата, която вече предлага възможност за заплащане на данъци и такси в Столична община и общините Белоградчик, Бяла Слатина, Любимец, Мездра, Момчилград, Пловдив и Царево, е достъпна от меню „Данъци и такси“ в електронното банкиране на Обединена българска банка.
 
Изградената онлайн връзка между системата на банката и тези на общините по отношение на данъци и такси позволява на клиентите да заплащат както текущите, така и старите си задължения, като плащането се отразява директно в системата на съответната община.
 
Менюто е разработено според стандартите за отлично потребителско изживяване и позволява на клиентите да:
 • направят само справка за дължимите или вече наредени за плащане през системата на банката  данъци и такси, като въведат партидния си номер

 • осъществят плащане на избрани от тях дължими данъци и такси

   

 
Автоматизираната система дава възможност за заплащане на всички местни данъци и такси, включително най-масовите:
 
 • Данък върху недвижими имоти

 • Такса битови отпадъци

 • Данък върху превозните средства

 • Данък за притежаване на куче

 • Патентен данък

   

 
За всяка успешно извършена операция клиентът получава електронна квитанция, която съдържа подробна информация за платеното данъчно задължение.