Ипотечни кредити от Обединена българска банка – с удължени промоционални условия до края на февруари 2012 г.

31.01.2012 г.

До 29.02.2012 г. клиентите на Обединена българска банка ще могат да се възползват от промоционален лихвен процент от 6.70%.в евро за покупка на първо жилище.

 
Офертата е валидна при избор на превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт” в банката.
 
Обединена българска банка удължава и промоционалните лихвени нива в лева по ипотечния кредит за покупка на жилищен имот:
  • За първата година: фиксиран лихвен процент от 6.50% в лева
  • За остатъчния срок на кредита: 7.90%
В допълнение банката запазва преференциалните условия по следните такси до 29.02.2012 г.:
  • освобождава клиентите от такса за кандидатстване за всички видове ипотечни кредити
  • 0% такса за предсрочно погасяване със собствени средства след 3-тата година от срока на кредита за всички клиенти, кандидатствали за ипотечен кредит по време на промоцията
Обединена българска банка дава възможност на клиентите си да получат предварително одобрение за размера на кредита още преди да са избрали имота, който искат да закупят.
 
Ипотечните кредити за покупка на жилище са с размер до 500 000 лева или 250 000 евро и срок на изплащане до 35 години.