FITCH повишава дългосрочния рейтинг на Обединена българска банка на "BB"

19.11.2009 г.

Обединена българска банка е лидер в кредитирането за граждани, според рейтинговата агенция

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши дългосрочния рейтинг на Обединена българска банка от "B+" на "ВВ" и потвърди краткосрочния "B" рейтинг на Банката. Агенцията повиши перспективата на Банката от "Стабилна" на "Позитивна".

Положителната промяна изравни рейтинга на Обединена българска банка със суверенния рейтинг на България, който FITCH определя също като "ВВ" с положителна перспектива. Повишаването на рейтинга е свързано и с подкрепата, която Банката получава от стратегическия си инвеститор - Национална Банка на Гърция, притежаваща 89,9% от Обединена българска банка.

Според анализаторите на FITCH Обединена българска банка развива успешно не само дейността си в областта на корпоративното банкиране, но е и първата българска банка, която целенасочено разширява банкирането на дребно и по-специално кредитирането за граждани.

Докладът на FITCH отбелязва, че подобряващата се икономическа стабилност на страната е дала възможност на Обединена българска банка още по-агресивно да развива нови продукти и услуги, което е довело до бърз растеж на кредитирането.

Настоящото повишение в рейтинга на Банката от страна на FITCH последва потвърждаването на кредитния рейтинг на Обединена българска банка от страна на друга агенция. В началото на октомври Standard & Poor's , определи дългосрочния кредитен рейтинг на Обединена българска банка в чужда валута на "ВВ-" със стабилна перспектива, а краткосрочния - "В".