Дългосрочният рейтинг на Обединена българска банка е вече "BB+"

19.11.2009 г.

Банката отчита рекордна печалба за първите 6 месеца на 2003 година

Международната агенция FITCH RATINGS повиши дългосрочния рейтинг на Обединена българска банка от "BB" на "BB+", като перспективата по рейтинга остава положителна.

Същевременно агенцията определи краткосрочния рейтинг, рейтинга на потенциална подкрепа и индивидуалния рейтинг съответно на "B", "3" и C/D.

Покачването е в резултат на повишаването на дългосрочния рейтинг в чуждестранна валута на България от "BB" на "BB+" и съответно на рейтинга в местна валута - от "BBB-" на "BB+".

Дългосрочният рейтинг на Обединена българска банка е свързан с потенциалната подкрепа от страна на Националната банка на Гърция (рейтинг "A-"), но е ограничен максималния таван на рейтинга за България.

За първите 6 месеца на 2003 година Обединена българска банка регистрира нетна печалба (след облагане с данъци) в размер на 22, 729 милиона лева, която е с 2,6 пъти по-висока от същия период на 2002 година.