Депозит „Сега” с авансова лихва

11.11.2009 г.

Новият спестовен продукт е в лева и евро

От 17 Септември 2009, Обединена българска банка предлага нов спестовен продукт - депозит „Сега”, позволяващ на клиентите да получат лихвата за целия период предварително.

Депозит „Сега” има срочност от 3 и 6 месеца и се предлага в два вида валути – лева и евро. Годишната лихва е от 6% до 8% за депозит в лева и от 4% до 6% за депозит в евро. Лихвата се начислява по сметка на клиента, който има възможност, както да я изтегли на каса в момента на депозиране, така и да я реинвестира в друг депозитен продукт, или да се възползва от нея на по-късен етап.

Депозит „Сега” осигурява изключително изгодни лихвени условия. Допълнително предимство за клиентите е липсата на такси и комисионни при откриване и прекратяване на депозита.

Пълни подробности за депозит „Сега” могат да бъдат получени на телефон 0700 117 17 в Център за обслужване на клиенти на Обединена българска банка, в клоновата мрежа на Обединена българска банка, както и на страницата на продукта.