Бонус кампания на Обединена българска банка за всички покупки с кредитна карта на бензиностанции на територията на страната

24.09.2013 г.

Спестявате от разхода за гориво, когато плащате с кредитна карта от Обединена българска банка!

Обединена българска банка отново ще възстанови 3% от стойността на всяка покупка, платена с кредитна карта от Обединена българска банка в бензиностанциите на територията на Република България и осчетоводена в периода 01/05/2013- 30/06/2013.
 
В кампанията участват картодържатели с Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, UBB Globul MasterCard и Visa Electron.
 
Максимална сума за една транзакция, която се бонусира – 250 лева включително. 
 
Максимален размер на бонусираните транзакции по една кредитна карта е 2000 лева.
 
Бонусъст се изплаща еднократно след 15/07/2013 за осчетоводените плащания извършени в периода 01/05/2013 - 30/06/2013 на всички клиенти без текущо просрочие към този момент.