„Алма Тур-БГ” АД - Облигационна Емисия

„Алма Тур-БГ” АД погаси предсрочно цялата остатъчна номинална стойност по облигационна емисия издадена от дружеството с ISIN BG2100031066.