„Алма Тур-БГ” АД - Облигационна Емисия

24.08.2010 г.

„Алма Тур-БГ” АД погаси предсрочно цялата остатъчна номинална стойност по облигационна емисия издадена от дружеството с ISIN BG2100031066.