Актуализирани Общи условия за платежни услуги на бизнес клиенти

04.05.2012 г.

Уважаеми клиенти,

Моля, запознайте се с актуализираните Общи условия на Обединена българска банка АД за платежни услуги на бизнес клиенти, които влизат в сила от 1 май 2012 г.
 
Промените се отнасят до оптимизиране на някои текстове, като не се въвеждат неблагоприятни условия за Вас , а се цели постигане на допълнителна яснота при обслужването Ви по повод ползването на платежни услуги.
 
Отношенията между Вас и банката се уреждат от цитираните Общи условия, конкретния договор за сметка или за платежен инструмент и съответната Тарифа за лихвените условия, такси и комисионни.
 
Общите условия са на Ваше разположение в банковите салони или тук.