Контактен център за клиенти

Тук можете да се запознаете с услугите и трансакциите, които предлага нашият Контактен център

Ние предоставяме възможността нашите клиенти да получат актуална информация и съвет относно ползваните от тях банкови, застрахователни и инвестиционни продукти, както и да извършват различни трансакции по телефона.

В случай че сте клиент на ОББ със сметка или карта, можете да извършите следните преводи само с едно обаждане:

 • Преводи между Ваши собствени сметки;
 • Преводи в лева и валута към други клиенти на ОББ;
 • Преводи по кредитна карта, издадена от ОББ.

За да направите превод по телефона, е необходимо предварително да сте регистриран като клиент на Контактния център за клиенти.

Стъпките за извършване на преводи по телефон можете да видите на настоящата страница по-долу.

Как да бъдете обслужени с предимство и да извършите финансова трансакция по телефона?

Необходими са само 3 стъпки

Стъпка №1

Регистрирайте се за ползване на услуги по телефона в банков клон или на телефон 0700 117 17 или *7171. При регистрацията получавате Потребителски номер и избирате начин за генериране на еднократни пароли - U-Code или SMS.

Стъпка 2 Стъпка №2

Изберете 0700 117 17,
натиснете основен бутон 1- за обслужване на индивидуални клиенти на ОББ, след което изберете отново бутон 1 – за вход в системата на Контактния център.

Стъпка 3 Стъпка №3

Въведете осемцифрен Потребителски номер, получен при Регистрацията за услугата, след което въведете и шестцифрена еднократна парола, генерирана от U-Code или чрез SMS. Така обаждането Ви ще се обслужи с предимство от наш служител.

Идентификацията на клиенти с Потребителски номер и еднократна парола гарантира бързо и сигурно обслужване по телефона. Този начин за идентификация е задължителен за извършване на финансови трансакции през Контактния център на Обединена българска банка.

За свързване с нас от чужбина е необходимо да наберете +3592 483 1717.

Как да получите информация или съдействие по телефона?

Наберете 0700 117 17, *7171 или +3592 483 1717

Изслушайте въвеждащото съобщение

Изберете един от следните основни бутони:

0

Натиснете бутон 0 - за изгубена или открадната карта

Загубена или открадната карта

В случай че сте натиснали основен бутон 0 – за изгубена или открадната карта, въвеждате Вашето ЕГН и се свързвате с оператор, на когото да съобщите за изгубена или открадната банкова карта.

1

Натиснете основен бутон 1 - ако сте индивидуален клиент на ОББ

За индивидуални клиенти на ОББ

В случай че сте избрали основен бутон 1 – за обслужване на индивидуални клиенти, можете да изберете една от следните възможности:

Бутон 1 – за извършване на банкови преводи, ще трябва да въведете 8-цифрен Потребителски номер, след което ще чуете съобщение, което ще изиска въвеждане на Еднократна парола. Еднократната парола се генерира от SMS, U-Code устройство или чрез мобилното ни приложение U-code mobile (в зависимост от това какво сте избрали при Регистрацията за услуги по телефона). Ако въведените от Вас Потребителски номер и парола са верни, се свързвате с наш служител, който ще Ви помогне да направите превод или друга финансова трансакция или ще Ви окаже съдействие за ползваните от Вас продукти.

Трансакциите, които можете да направите чрез обаждане в Контактния център са следните:

 • Преводи между собствени сметки в ОББ;
 • Левови и валутни преводи в рамките на ОББ;
 • Преводи по кредитни карти, издадени от ОББ.

Бутон 2 – Ако сте клиент на ОББ с банков, застрахователен или инвестиционен продукт.
След като въведете Вашето ЕГН, ще бъдете прехвърлени към оператор, който ще Ви зададе въпроси за идентификация от Вашата клиентска регистрация и ще Ви обслужи.


Бутон 3 - За съдействие относно Електронно и мобилно банкиране.
Въведете Вашето ЕГН, след което ще се свържете със служител на нашия Контактен център за клиенти, който ще Ви окаже съдействие след успешна персонална идентификация.


Бутон 4 – За информация относно условия по продукти и промоции.

2

Натиснете основен бутон 2 - ако сте корпоративен клиент на ОББ

За корпоративни клиенти на ОББ

В случай че сте натиснали основен бутон 2 – за обслужване на корпоративни клиенти на ОББ, можете да изберете една от следните възможности:

Бутон 1 – за корпоративни клиенти на Електронно банкиране.
При избор на бутона обаждането Ви се насочва към експертите в отдел Електронно банкиране, където можете да зададете Вашите въпроси и да получите помощ при възникнали проблеми.

Бутон 2 – за клиенти с фирмени карти на ОББ.
При избор на бутона обаждането се прехвърля към служител от Картов център.

Бутон 3 – за търговци с ПОС терминал на ОББ.
При избор на бутона обаждането се прехвърля към служител от Картов център.

3

Натиснете основен бутон 3 - ако имате въпроси отсно обединяването на ОББ и СИБАНК

За клиенти на ОББ и СИБАНК

В случай че сте натиснали основен бутон 3 – за въпроси относно процеса на обединяване на ОББ и СИБАНК ще се свържете със служител на Контактния център на ОББ, който ще отговори на Вашите въпроси.

4

In case you wish to be serviced in English, please select main button 4

За обслужване на клиенти на английски език / For English service

В случай че желаете да бъдете обслужени на английски език, изберете основен бутон 4.
In case you wish to be serviced in English, please select main button 4.

The alternatives you have are three:

Button 1 – to inform in English of a lost or stolen card.
Button 2 – to access the Call Centre system in the English language.
Button 3 – for help and information again upon utilization of banking products.

Как можете да се свържете с ОББ?

Можете да се свържете с нас на телефони 0700 117 17, 02 483 17 17 и на кратък номер *7171, както следва:

 • От страната можете да се свържете с нас чрез директно избиране на посочените телефони;
 • От чужбина телефонът за връзка с нас е +3592 483 1717;
 • *7171 може да се избира само от мобилни телефони на територията на България.

Важно е да имате предвид следното:

Таксуването при изходящи разговори към посочените номера за връзка с Контактния ни център за клиенти е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента български (или чуждестранен) мобилен оператор. Обединена българска банка няма отношение и не носи отговорност за таксуването при осъществяване на разговорите с Центъра за обслужване на клиенти, както и за политиките и тарифните планове на мобилните оператори.

Кога можете да се обадите на Контактния център?

Телефоните ни са на Ваше разположение по всяко време, като в зависимост от това от какво съдействие се нуждаете, можете да се обръщате към нас в следните часове:

 • Ако имате проблем с Вашата карта или искате да съобщите за изгубена или открадната карта, сме на разположение 24 часа всеки ден на посочените номера (номерът за връзка от чужбина е +3592 483 1717);
 • Ако искате да получите информация или помощ при ползване на банкови или застрахователни продукти и услуги или да направите трансакция, ще получите съдействие в Контактния ни център от понеделник до петък от 08:30 до 21:00 часа и събота от 09:00 до 18:00 часа;
 • Финансови трансакции по телефона можете да извършвате в работни дни от 08:30 до 17:30 часа;
 • Работното време на специалистите Електронно банкиране е:
  • за граждани: от понеделник до петък от 08:30 до 20:00 часа и събота от 10:00 до 17:00 часа;
  • за корпоративни клиенти: от понеделник до петък от 8:30 до 17:00 часа.