Център за обслужване на клиенти

Нови финансови трансакции по телефона!

В случай че сте клиент на ОББ със сметка или карта, можете да извършите следните преводи само с едно обаждане в нашия Телефонен център:

 • Преводи между Ваши собствени сметки
 • Преводи в лева и валута към други клиенти на ОББ
 • Преводи по кредитна карта, издадена от ОББ

За да направите превод по телефона, е необходимо предварително да сте регистриран като клиент на Телефонния център. След което избирате 0700 117 17 или *7171 и бутон 1 за Вход в Системата на Телефонния център. Въвеждате Вашия Потребителски номер и еднократна парола и можете да извършите преводи по телефона със съдействието на служител на Телефонния център. Получаване на превод Western Union по телефона..

Получаване на превод Western Union по телефона

Ако сте клиент на ОББ със сметка или карта, можете да получите Вашия превод с едно обаждане на телефон:

0700 117 17

За връзка с нас от чужбина +3592 483 1717


7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България

За целта е необходимо да изберете
бутон 2 - За обслужване на граждани и след това
бутон 3 - За битови сметки и преводи Western Union.

Как да бъдете обслужени с предимство и да извършите финансова трансакция по телефона?

Необходими са само 3 стъпки

Стъпка №1

Регистрирайте се за ползване на услуги по телефона в банков клон или на телефон 0700 117 17 или *7171. При регистрацията получавате Потребителски номер и избирате начин за генериране на еднократни пароли - U-Code или SMS.

Стъпка 2 Стъпка №2

Изберете 0700 117 17,
натиснете бутон 1
За вход в Системата на Телефонния център

Стъпка 3 Стъпка №3

Въведете осемцифрен Потребителски номер, получен при Регистрацията за услугата, след което въведете и шестцифрена еднократна парола, генерирана от U-Code или SMS. Така обаждането Ви ще се обслужи с предимство от наш служител.

Идентификацията на клиенти с Потребителски номер и еднократна парола гарантира бързо и сигурно обслужване по телефона. Този начин за идентификация е задължителен за извършване на финансови трансакции през Телефония център на Обединена българска банка.

За свързване с нас от чужбина е необходимо да наберете +3592 483 1717.

Как да получите информацията или съдействие по телефона?

Наберете 0700 117 17 или * 7171

Изслушайте въвеждащото съобщение

Изберете един от следните основни бутони:

0

Натиснете бутона 0 - за изгубена или открадната карта

Загубена или открадната карта

В случай че сте натиснали основен бутон 0 – за изгубена или открадната карта въвеждате Вашето ЕГН и се свързвате с оператор, на когото да съобщите за изгубена или открадната банкова карта.

1

Натиснете основен бутон 1 - за вход в системата на Телефонния център

Вход в системата на Телефонния център

В случай че сте избрали основен бутон 1 – за вход в системата на Телефонния център. Вие ще трябва да въведете 8-цифрен Потребителски номер, след което ще чуете съобщение, което ще изиска въвеждане на Еднократна парола. Еднократната парола се генерира от SMS или U-Code в зависимост от това какво сте избрали при Регистрацията за услуги по телефона. Ако въведените от Вас Потребителски номер и парола са верни, се свързвате с наш служител, който ще Ви помогне да направите превод или друга финансова трансакция или ще Ви окаже съдействие за ползваните от Вас продукти.

2

Натиснете основен бутон 2 - ако сте клиент, физическо лице на ОББ

За клиенти на ОББ физически лица

В случай че сте натиснали основен бутон 2 – за обслужване на физически лица, можете да изберете една от следните възможности:

Бутон 1 – Ако сте клиент на ОББ с банков, застрахователен или инвестиционен продукт
След като въведете Вашето ЕГН, ще бъдете прехвърлени към оператор, който ще Ви зададе въпроси за идентификация от Вашата клиентска регистрация и ще Ви обслужи.

Бутон 2 – Ако сте клиент - физическо лице на Електронно банкиране на ОББ
Въведете Вашето ЕГН, след което се свързвате със служител на нашия Център за обслужване на клиенти, който ще Ви окаже съдействие след успешна персонална идентификация.

Бутон 3 – За битови сметки и преводи Western Union
Необходимо е да въведете Вашето ЕГН и след свързване с оператор да отговорите на въпросите за идентификация. Нашите служители ще Ви окажат съдействие за получаване на превод Western Union или за заплащане на битови сметки.

Бутон 4 – За информация относно условия по продукти и промоции

3

Натиснете основен бутон 3 - ако сте корпоративен клиент на ОББ

За корпоративни клиенти на ОББ

В случай че сте натиснали основен бутон 3 – за обслужване на корпоративни клиенти на ОББ, можете да изберете една от следните възможности:

Бутон 1 – ако сте корпоративен клиент на Електронно банкиране, обаждането Ви се насочва към специалистите от отдел Електронно банкиране, където можете да зададете Вашите въпроси и да получите помощ при възникнали проблеми.

Бутон 2 – за клиенти с фирмени карти на ОББ. Обаждането се прехвърля към дежурен служител от Картов център.

Бутон 3 – за търговци с ПОС терминал на ОББ. Обаждането се прехвърля към дежурен служител от Картов център.

4

In case you wish to be serviced in English, please select main button 4

За клиенти на английски език / English service

В случай че желаете да бъдете обслужен на английски език, изберете основен бутон 4
In case you wish to be serviced in  English, please select main button 4

The alternatives you have are three:

Button 1 – to inform in English of a lost or stolen card
Button 2 – to access the Call Centre system in the English language
Button 3 – for help and information again upon utilization of banking products

Как мога да се свържа с 0700 117 17 или *7171 ?
 • От страната 0700 117 17 се избира директно. Обаждането се таксува според тарифната политика на съответния оператор.
 • От чужбина телефонът може да бъде избран като +3592 483 1717. Позвънявания от чужбина се таксуват според тарифната политика на съответния оператор.
 • *7171 може да се избира само от мобилни телефони на територията на България. Обажданията се таксуват според личния тарифен план на клиента като обаждане към съответния мобилен оператор.
Кога мога да се обадя на 0700 117 17 ?
 • Ако искате да получите информация или помощ при ползване на банкови или застрахователни продукти и услуги или да направите трансакция, ще получите съдействие в Център за обслужване нa клиенти от понеделник до петък от 08:30 до 21:00 часа и събота от 09:00 до 18:00 часа.
 • Финансови трансакции по телефона можете да извършвате в работни дни от 08:30 до 17:30 часа.
 • Работното време на специалистите Електронно банкиране е:

  • за граждани:  от понеделник до петък от 08:30 до 20:00 часа и събота от 09:00 до 18:00 часа
  • за корпоративни клиенти и от понеделник до петък от 8:30 до 17:00 часа
 • Ако имате проблем с Вашата карта или искате да съобщите за изгубена или открадната карта след работното време на Център за обслужване на клиенти, на разположение са дежурните служители от Картов център, които работят 24 часа. С тях можете да се свържете на 02 980 22 35 (за страната) и +3592 483 1717 (за чужбина).