Кариери

Стажантска програма на Обединена българска банка - "Успешен старт за успешна кариера"

Зорница Атанасова

Назначена в клон Свищов

Най-много ме впечат­лиха колегите, кои­то бяха готови да ми отговарят на всички въпроси и много бързо ме приобщиха към ко­лектива. Изключител­но се радвам, че имам възможност да работя по специалността си и това, което съм научила да ми е от полза.

Вие сте амбициозен студент или дипломант с желание да се докоснете до динамичната атмосфера на банковата дейност. Можете да проведете своя стаж при нас в различни структури в Централно управление, както и в клоновете ни в страната.

Повече за стажантската програма

Какви са предимствата на Годишна стажантската програма на ОББ?
 • Ще бъдете част от екип от професионалисти.
 • Ще се запознаете отблизо с най-добрите съвременни практики в банковото дело.
 • Ще придобиете ценни практически умения и знания.

Изисквания към кандидатите за стаж
 • Да сте студент III или IV курс по специалност, свързана с банковото дело
 • Да владеете отлично английски език
 • Да сте с отлична компютърна грамотност
 • Да притежавате мотивация и желание за работа в екип.

Продължителността на стажа в ОББ е според Вашите желания и възможности, но не по-малко от 30 календарни дни.
Всеки стажант може да избере стаж с по-голяма продължителност, както и по-гъвкава форма. Провеждането на стаж не се заплаща. Стажантската програма на ОББ е целогодишна.
Как да кандидатствате?
Можете да кандидатствате за стаж в ОББ, като попълните електронния формуляр, който ще ни даде информация за Вас, Вашите интереси и академичните Ви успехи.

Структури за провеждане на стаж

 • Клон на банката, Бизнес център
 • Големи корпоративни клиенти
 • Малък и среден бизнес и специализирани програми
 • Продукти и сегменти Банкиране на дребно
 • Продажби Банкиране на дребно
 • Инвестиционно банкиране
 • Трежъри
 • Проблемни кредити
 • Картов център
 • Валутни преводи
 • Пазарен риск и капиталово планиране
 • Моделиране на риска
 • Операционен риск
 • Човешки ресурси
 • Правно обслужване
 • Управление на собствеността
 • Управление на доставките
 • Връзки с обществеността и спонсорство
 • Преводаческа дейност
 • Административна дейност и архив

Кандидатствайте

Уважаеми кандидати, предоставянето на лични данни е доброволно и информацията, попълнена от Вас във формуляра, е строго конфиденциална. „ОББ“ АД е регистрирано като „Администратор на лични данни“ по ЗЗЛД. Обработката на вашите лични данни е само за нуждите на подбора, като съхранението и предоставянето на тези данни на трети лица става при условията на ЗЗЛД.

Очакваме Вашите кандидатури тук.