Кариери

Стажантска програма

Севастиян Василев
Севастиян Василев

Назначен в Дирекция "Корпоративни и маркетингови комуникации"

През пролетта на 2017 г. започнах стажа си в дирекцията. Още в началото бях впечатлен от нивото на професионализъм и естеството на всекидневните задачи, с които екипът се сблъсква - подготовката на комуникационни кампании, подкрепата за изграждането на корпоративна култура, поддръжката на полезна и целенасочена вътрешна комуникация със служителите от всички дружества в Групата, изграждането на бранд идентичност с помощта на всички комуникационни инструменти, с които един бранд разполага. Стажът ми продължи половин година, в рамките на която бях ангажиран както със  задачи, свързани с корпоративните комуникации, така и с тези на маркетинговите, което ми позволи да се докосна до естеството на комуникационния микс, с който оперира една голяма група, каквато е КВС в България. След края на стажа ми, получих предложение за работа в дирекцията на позиция Експерт “Корпоративни комуникации”.

Ако искате да направите своите първи стъпки в необятния свят на банковата дейност, можете да започнете стаж в различни структури на банката - както в Централно управление, така и в клоновата ни мрежа.

Повече за стажантската програма

Какви са предимствата на Стажантската програма на ОББ?
 • Ще бъдете част от екип от професионалисти.
 • Ще се запознаете отблизо с най-добрите съвременни практики в банковото дело.
 • Ще придобиете ценни практически умения и знания.

Изисквания към кандидатите за стаж
 • Да сте студент III или IV курс по специалност, свързана с банковото дело
 • Да владеете отлично английски език
 • Да сте с отлична компютърна грамотност
 • Да притежавате мотивация и желание за работа в екип.

Продължителността на стажа в ОББ е според Вашите желания и възможности, но не по-малко от 30 календарни дни.
 
Всеки стажант може да избере стаж с по-голяма продължителност, както и по-гъвкава форма. Провеждането на стаж не се заплаща. Стажантската програма на ОББ е целогодишна.
 
Как да кандидатствате?
Можете да кандидатствате за стаж в ОББ, като попълните електронния формуляр, който ще ни даде информация за Вас, Вашите интереси и академичните Ви успехи.

Структури за провеждане на стаж

 • Клон на банката, Бизнес център
 • Големи корпоративни клиенти
 • Малък и среден бизнес и специализирани програми
 • Продукти и сегменти Банкиране на дребно
 • Продажби Банкиране на дребно
 • Инвестиционно банкиране
 • Трежъри
 • Проблемни кредити
 • Картов център
 • Валутни преводи
 • Пазарен риск и капиталово планиране
 • Моделиране на риска
 • Операционен риск
 • Човешки ресурси
 • Правно обслужване
 • Управление на собствеността
 • Управление на доставките
 • Корпоративни и маркетингови комуникации
 • Преводаческа дейност
 • Административна дейност и архив

Кандидатствайте

Уважаеми кандидати, предоставянето на лични данни е доброволно и информацията, попълнена от Вас във формуляра, е строго конфиденциална. „ОББ“ АД е регистрирано като „Администратор на лични данни“ по ЗЗЛД. Обработката на вашите лични данни е само за нуждите на подбора, като съхранението и предоставянето на тези данни на трети лица става при условията на ЗЗЛД.

Очакваме Вашите кандидатури тук.