Онлайн регистрация на бизнес клиенти

Изцяло дигитално и без посещение на банков офис

Станете клиент на ОББ и заявете продукти и услуги

section icon

Без посещение на банков офис

section icon

Без документи на хартия

section icon

Без такса за откриване на сметка

section icon

Заявявате продукти и услуги бързо и лесно

section icon

Пълен достъп до онлайн банкиране за представляващите

Какви продукти и услуги ще са активни след успешна онлайн регистрация?

✓ Разплащателна сметка в BGN, EUR или USD без такса за откриване

Пълен достъп на представляващите до ОББ Онлайн, без месечна такса за поддръжка, където могат да бъдат добавяни нови потребители и да се дефинират техните права на достъп.

Възможност за избор на подходящ бизнес пакет „Бизнес партньорство“

Възможност за активация на дебитна карта за представляващите

 

Често задавани въпроси

Какви дружества могат да станат дигитално бизнес клиенти на ОББ?

arrow

Юридически лица, отговарящи на следните условия биха могли да преминат през процеса за онлайн регистрация и да станат дигитално бизнес клиенти на ОББ АД:

Компании, които са вписани в ТР

Компании, които не са представители на чуждестранни дружества

Компании, чиито представители имат действителни собственици и/или законни представители физически лица с ЕГН

Компании, за които можем да бъде установен действителен собственик в ТР

Компании, които не са собственост на офшорни компании

Компании, които във времето на регистрацията не променят собственици и/или законни представители

Компании, които не са в несъстоятелност, ликвидация или сходно състояние

Компании, които имат настоящ адрес в България

Какви лица могат да стартират онлайн регистрацията на бизнес клиент?

arrow

Онлайн регистрацията може да бъде стартирана от законни представители и опълномощени от тях лица, които могат да бъдат идентифицирани посредством техния единен граждански номер (ЕГН).

Какви са начините за идентификация по време на онлайн регистрацията?

arrow

Идентификацията и подписването на заявки и документи се извършва чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП). КЕП следва да Ви е издаден като физическо лице или от името на юридическото лице, което се регистрира. 

 Евротръст предлага отдалечено подписване с КЕП на документи директно от Вашия смартфон. Може да го създадете на момента безплатно и без посещение на офис на издателя. Следва да имате личната Ви карата, да свалите приложението на Евротръст от Google Play или Apple AppStore и се регистрирате в него.

Хардуерният КЕП (B-Trust; Stampit; InfoNotary; eSign) изисква се да имате устройство смарт-картата, като достъпът до информация върху картата става посредством въвеждането на ПИН код. Ако нямате такъв, издаването изисква посещение на място в офис на издателя и извършване идентификация на лицето, на което ще бъде издаден КЕП.

За да може да подписвате с хардуерен КЕП, независимо от издателя, се нуждаете от софтуер за подписване BISS - Локална услуга за подписване в уеб среда, който може да свалите безплатно от B-Trust и инсталирате на устройството, което ще използвате за регистрацията.