Обединени за теб

След придобиването на ОББ от белгийската банко-застрахователна група KBC, двете дружества - СИБАНК и ОББ продължават да функционират като отделни банки. След сливането им (началото на 2018г.) те ще предлагат еднакви услуги и продукти на своите клиенти под едно име - ОББ със запазения син знак на KBC Груп. При възникнали въпроси или нужда от допълнителна информация се обръщайте към денонощните ни Контактни центрове: СИБАНК - 070014554 или кратък номер *4554; ОББ - 070011717 или кратък номер *7171

Често задавани въпроси относно обединението на ОББ и СИБАНК

1. Ще има ли промяна в IBAN сметките?

Отговор: На този етап не е необходима промяна на IBAN сметките. В момента, в който това се случи, клиентите на двете Банки ще бъдат своевременно уведомени.

2. Ако да – как и кога ще бъда уведомен?

Отговор: Всички клиенти ще бъдат уведомени предварително и в разумен срок, така че да могат да реагират, без това ди им създава неудобство.

3. Какво би трябвало да направят клиентите, ако се въведе такава промяна?

Отговор: Ще Ви изпратим указания какво съдействие е необходимо да окажете, като ще се стремим да бъде максимално лесно и удобно за Вас.

4. Ще има ли промяна в офисите и локациите на двете Банки?

Отговор: При бъдещо преместване, обединяване или закриване на даден офис/клон на Банката, клиентите на съответния клон ще бъдат уведомявани в настоящия сайт.

5. Ще може ли клиенти на ОББ да бъдат обслужвани в клон на СИБАНК и обратно?

Отговор: Да, актуална информация за обединените клонове на двете банки, където ще се обслужват едновременно клиенти на СИБАНК и на ОББ, ще откриете на страницата ни с клонове тук: https://www.ubb.bg/offices/type/offices

6. Ще бъдат ли тарифите за такси и комисиони еднакви за клиентите на двете Банки?

Отговор: Към настоящия момент се запазват ценовите условия по ползваните продукти от страна на клиентите на ОББ/СИБАНК. В момента, в който се предприемат стъпки по уеднаквяване на тарифните условия, клиентите ще бъдат уведомени достатъчно рано и в съответствие със законовите срокове (два месеца предварително).

7. Ще се преиздават ли дебитни и кредитни карти или ще се изчаква изтичане на валидността им?

Отговор: Не предвиждаме такава промяна на този етап. Всички клиенти ще бъдат уведомени предварително и в разумен срок, ако това е необходимо.

8. Ще има ли промяна в АТМ устройствата на ОББ/СИБАНК и това ще се отрази ли на клиентите?

Отговор: От 21.08.2017 за удобство на клиентите на СИБАНК и на ОББ, те ще могат да ползват банкоматите и на двете банки при запазване на таксите за теглене, които имат към момента.

9. Ще има ли промяна в условията по ползваните кредитни продукти?

Отговор: Не предвиждаме такава промяна на този етап. В случай че има нови условия по ползваните от Вас кредитни продукти, ще бъдете уведомени своевременно и съгласно условията на Договорите, които сте сключили с ОББ/СИБАНК.

10. Ще има ли промяна в условията по ползваните депозитни продукти?

Отговор: Не предвиждаме такава промяна на този етап. В случай че има нови условия по ползваните от Вас спестовни и депозитни продукти, ще бъдете уведомени своевременно и съгласно условията на Вашите Договори и на Общите условия за платежни продукти и услуги на ОББ/СИБАНК.

11. Какво ще стане с моите спестявания?

Отговор: Ние гарантираме, че Вашите спестявания са на сигурно място в нашата Банка, като за Вас, като клиент на ОББ/СИБАНК, няма никаква промяна в условията, при които се съхраняват Вашите средства. Собственик на новата обединена банка е белгийската финансова група KBC (Кей Би Си) Груп, която има изключително висок кредитен рейтинг – А. Това е гаранция за сигурността на Вашите пари. KBC Груп оперира на българския пазар успешно вече 10 години с компаниите си СИБАНК и ДЗИ.

12. Как ще изплащам от тук нататък ползвания от мен кредит?

Отговор: Към настоящия момент няма промяна в условията за изплащане на ползвани кредитни продукти на ОББ/СИБАНК. Можете да продължите да погасявате Вашите задължения, както досега.

13. Ползвам преференции към ОББ/СИБАНК. Ще продължа ли да ги ползвам и занапред? Ще мога ли да получа по-добрите условия от една от двете Банки?

Отговор: Към настоящия момент няма промяна в условията по ползваните от Вас продукти от ОББ/СИБАНК. В бъдеще ще се стремим да предложим на нашите клиенти от ОББ/СИБАНК възможно най-добрите условия.

14. Какви преференции предлага ОББ при извършване на трансакции/валутни преводи към банки извън страната, които са част от KBC Груп?

Отговор: На този етап няма такива преференции.