Вливане на СИБАНК ЕАД в ОББ АД

IBAN Конвертор

СИБАНК ЕАД и ОББ АД се обединиха. Всички досегашни клиенти на СИБАНК вече са клиенти на ОББ и имат нови IBAN номера (номер на сметка), съдържащи “UBBS”. Ако до сега сте били клиент на СИБАНК, въведете досегашния си IBAN номер тук, за да проверите новия си номер.

Въведете стария си IBAN номер:

Error Msg

Вашият нов IBAN номер е:

Обща информация

Съобщение до кредиторите и клиентите на „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 и „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, ЕИК 000694959

Уважаеми клиенти и партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че след получаване на необходимото разрешение от БНБ на 05.02.2018 г. в търговския регистър към Агенцията по вписванията официално бе вписано преобразуването на „СИБАНК“ ЕАД чрез вливане в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.

От тази дата всички права и задължения на „СИБАНК“ ЕАД преминаха към „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД в качеството й на универсален правоприемник, с което успешно приключи процесът по вливане на СИБАНК в ОББ. По силата на тази промяна клиентите на „СИБАНК“ ЕАД стават клиенти на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.

След преобразуването ОББ се превръща в една от най-големите банки в България, с активи 11 милиарда лева, още по-голяма клонова мрежа в цялата страна и разнообразие от продукти и услуги с фокус върху обслужването на гражданите и малките и средни предприятия. Обединената банка ще се ползва и от подкрепата на международната банкова група КBC Груп.

Повече информация можете да намерите в секция „Въпроси и отговори“.

Въпроси и отговори

1. Обединихте се. Нещо очаква ли се от мен?

Не, не е необходимо да правите нищо. За допълнтелни промени, които ще настъпят за Вас, ще бъдете надлежно уведомени от банката..

2. Клиент съм на СИБАНК/ОББ. Ще мога ли да бъда обслужван в цялата клонова мрежа на обединената банка?

В първите месеци след правното обединение, ще продължите да бъдете обслужвани в познатите Ви до момента клонове. Съвсем  скоро ще можете  да бъдете пълноценно обслужвани в цялата клонова мрежа на обедината банка, като ще бъдете допълнително уведомени за това. 

3. Ще има ли промяна на условията (лихви, такси и комисиони) по текущите продукти, които използвам?

Лихвите по ползваните от Вас кредитни продукти остават непроменени, като евентуални изменения могат да се правят съгласно посоченото във Вашия договор. В допълнение банката има задължение по закон да информира 2 месеца предварително индивидуалните си клиенти за настъпващи промени в  общите си условия, тарифите си за лихви и тарифите си за такси и комисиони. Тази информация се публикува на корпоративния сайт на ОББ тук

4. Ще трябва ли да сменя пластиката на дебитната/ кредитната си карта? 

Не е нужно да сменяте пластиката на дебитната/ кредитната си карта. Същата ще бъде автоматично подновена непосредстено преди изтичането ѝ, за което ще бъдете уведомени, както и до момента. 

5. Ще се променят ли таксите при теглене от банкомат?

Уеднаквяването на таксите за теглене от банкомати на ОББ и СИБАНК вече беше извършено. Освен това условията за клиенти на обединената банка са уеднаквени и при теглене от банкомати на други финансови институции. Подробности можете да намерите в тарифата за такси и комисиони тук както и тук.

6. Валиден ли е телефонът на контактния център на СИБАНК?

Телефон 0 700 1 4554 ще бъде запазен за Ваше удобство за определен период от време. В хода на процеса на обединение ще имате възможност да получавате информация и съдействие и от телефон 0 700 1 1717 (или *7171).

7. Ще се промени ли онлайн банкирането ми? 

За клиентите на ОББ няма да има промени в системата за електронно банкиране.
Клиентите на СИБАНК поетапно ще получат достъп до ново електронно банкиране. Предвидени са детайлни указания за работа, които трябва да бъдат следвани. Демо видео на процеса за назначаване на парола за новото онлайн банкиране можете да намерите тук.
До настъпването на този момент те ще продължат да достъпват платформата за електронно банкиране “СИБАНК Онлайн”, без промяна на средствата за сигурен достъп и функционалностите му.

8. Какви са промените при Комуналните плащания през Сибанк Онлайн и Сибанк Мобайл?

След датата на правното обединение, при наличие на активен абонамент за комунални плащания в "СИБАНК Онлайн"/ "СИБАНК Мобайл", Вие ще продължите да получавате имейл известия за дължими суми, както и досега, като изпращачът на имейл известията ще бъде ОББ. Няма да настъпят промени в абонатен номер, срокове и начин на плащане. Ще можете да правите абонаменти за нови плащания или промени по съществуващи абонаменти, както и досега.

9. Какви са промените при електронните известия? 

Ако сте клиент на ОББ, няма да настъпят промени за Вас.
Ако сте клиент на СИБАНК, след датата на правното вливане, при наличие на активен абонамент за електронни известия в платформата на СИБАНК, ще продължите да получавате СМС или имейл известия, както и досега, като СМС и имейл съобщенията, които получавате, ще бъдат подписани от името на обединената банка – ОББ.

 

10. Ще ми бъдат ли гарантирани влоговете, които имам в предишната СИБАНК и ОББ?

Във връзка с вливането на „СИБАНК“ ЕАД в „Обединена българска банка“ АД, Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира влоговете в „СИБАНК“ ЕАД и в „Обединена българска банка“ АД  поотделно за всяка една от тях за срок от шест месеца, считано от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър – 05.02.2018 г. След изтичане на този срок влоговете на физическо или юридическо лице, които са направени в „СИБАНК“ ЕАД и в „Обединена българска банка“ АД преди преобразуването, се сумират за целите на гаранцията в размер до 196 000 лв., заедно с начислените лихви. За повече информация вижте тук.

ПРОМЯНА НА IBAN НОМЕР НА СМЕТКА

11. Промени се IBAN-ът на сметката ми. Къде мога да виждам новия си IBAN?

Информация за новите IBAN номера ще можете да получите чрез един от следните канали:

  • в електронното си банкиране
  • в клоновата мрежа на обединената банка;
  • в Контактния център на обединената банка на телефони: 0 700 117 17 или *7171 (за мобилни оператори);

12. Кой номер на сметка – новия или стария ще виждат партньорите/ институциите, с които работя?

Вашите контрагенти ще виждат новия IBAN на сметката, от която нареждате плащането.
Следва да уведомите всички контрагенти или трети страни, с които имате взаимоотношения (партньори, работодател, НАП и др. институции), за промяната на IBAN-a на сметката до края на м. декември 2018 г.
За Ваше удобство банката поема ангажимента за служебно уведомяване на НОИ.

13. Докога ще важи старият номер на сметката ми?

За Ваше удобство старите номера на сметките Ви остават валидни и могат да се използват до края на м. декември 2018 г.

14. Кой IBAN ще се вижда в електронните ми известия (sms/ e-mail)?

В sms/ e-mail известията за абонираните от Вас събития ще фигурира единствено новият Ви IBAN.

15. Работя на свободна практика и подавам IBAN-а си един път в годината към НЗОК. Какво трябва да направя след промяната му?

Старият Ви IBAN ще бъде валиден заедно с новия до края на декември 2018 г., като следва да имате грижата да информирате контрагентите и институциите, с които работите, за това, че новият Ви IBAN остава единствено валиден след края на м. декември.

16. Получавам пенсията си от директно от чужбина. Как ще ме засегне промяната на IBAN номера на сметката ми? Кого трябва да уведомя?

До края на годината валиден ще бъде и старият Ви IBAN. Преди 31.12.2018 г. следва да уведомите чуждестранната осигурителна организация за извършената промяна. За Ваше удобство банката е уведомила НОИ по служебен път, в случай че получавате пенсията си по спогодба между НОИ и чуждестранна осигурителна организация.

17. Получавам детски надбавки. Как ще ме засегне промяната на IBAN номера на сметката ми? Кого трябва да уведомя?

До края на годината валиден ще бъде и старият Ви IBAN. Преди 31.12.2018 г. следва да уведомите надлежно съответната дирекция Социално подпомагане за извършената промяна.

18. Моята компания има повече от една сметка, с която оперират мои пълномощници, следва ли да променя пълномощните в края на годината, когато номерът ще остане само UBBS?

Не, не е необходимо.

19. Кой BIC код да предоставям на контрагентите ми? 

Можете да предоставяте UBBSBGSF.

20. Ако изпиша стария BIC и новия IBAN, ще мине ли плащането?

Не. Това се дължи на наличието на формален контрол за съответствие между БАЕ кода в номера на сметката и БАЕ кода на банката на получателя. 

21. Трябва ли да си генерирам наново всички свои шаблони, като заложа новия си IBAN?

Не е необходимо. В шаблоните на СИБАНК онлайн старият IBAN в сметката на наредителя автоматично е сменен с новия IBAN. 

22. Защо не виждам стария и новия си IBAN при нареждане на превод? 

В СИБАНК онлайн при нареждане на превод автоматично се зарежда новия IBAN в поле „Сметка на наредител“.