Вливане на СИБАНК ЕАД в ОББ АД

Обща информация

Съобщение до кредиторите и клиентите на „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 и „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, ЕИК 000694959

Уважаеми клиенти и партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че след получаване на необходимото разрешение от БНБ на 05.02.2018 г. в търговския регистър към Агенцията по вписванията официално бе вписано преобразуването на „СИБАНК“ ЕАД чрез вливане в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.

От тази дата всички права и задължения на „СИБАНК“ ЕАД преминаха към „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД в качеството й на универсален правоприемник, с което успешно приключи процесът по вливане на СИБАНК в ОББ. По силата на тази промяна клиентите на „СИБАНК“ ЕАД стават клиенти на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.

След преобразуването ОББ се превръща в една от най-големите банки в България, с активи 11 милиарда лева, още по-голяма клонова мрежа в цялата страна и разнообразие от продукти и услуги с фокус върху обслужването на гражданите и малките и средни предприятия. Обединената банка ще се ползва и от подкрепата на международната банкова група КBC Груп.

Повече информация можете да намерите в секция „Въпроси и отговори“.

Въпроси и отговори

1. Обединихте се. Нещо очаква ли се от мен?

Не, не е необходимо да правите нищо. На този етап промяната няма да се отрази на условията по Вашите продукти и услуги, съгласно договорните Ви отношения с банката. Ще можете да продължите да ги използвате както в познатите Ви електронно и мобилно банкиране, така и клоновете, в които и досега сте били обслужвани.

2. Клиент съм на СИБАНК/ОББ. Ще мога ли да бъда обслужван в цялата клонова мрежа на обединената банка?

В първите месеци след правното обединение, ще продължите да бъдете обслужвани в познатите Ви до момента клонове. Съвсем  скоро ще можете  да бъдете пълноценно обслужвани в цялата клонова мрежа на обедината банка. 

3. Ще има ли промяна на условията (лихви, такси и комисиони) по текущите продукти, които използвам?

Лихвите по ползваните от Вас кредитни продукти остават непроменени, като евентуални изменения могат да се правят съгласно посоченото във Вашия договор. В допълнение банката има задължение по закон да информира 2 месеца предварително индивидуалните си клиенти за настъпващи промени в  общите си условия, тарифите си за лихви и тарифите си за такси и комисиони. Тази информация се публикува на корпоративния сайт на ОББ тук

4. Ще трябва ли да сменя пластиката на дебитната/ кредитната си карта? 

Не е нужно да сменяте пластиката на дебитната/ кредитната си карта. Същата ще бъде автоматично подновена непосредстено преди изтичането ѝ, за което ще бъдете уведомени, както и до момента. 

5. Ще се променят ли таксите при теглене от банкомат?

Уеднаквяването на таксите за теглене от банкомати на ОББ и СИБАНК вече беше извършено. Освен това условията за клиенти на обединената банка са уеднаквени и при теглене от банкомати на други финансови институции. Подробности можете да намерите в тарифата за такси и комисиони тук както и тук.

6. Валиден ли е телефонът на контактния център на СИБАНК?

Телефон 0 700 1 4554 ще бъде запазен за Ваше удобство за определен период от време. В хода на процеса на обединение ще имате възможност да получавате информация и съдействие и от телефон 0 700 1 1717 (или *7171).

7. Ще се промени ли електронното ми банкиране? 

За клиентите на ОББ няма да има промени в системата за електронно банкиране.
Клиентите на СИБАНК в следващите месеци  ще получат достъп до ново електронно банкиране. Предвидени са детайлни указания за работа, които трябва да бъдат следвани.
До настъпването на този момент те ще продължат да достъпват платформата за електронно банкиране “СИБАНК Онлайн”, без промяна на средствата Ви за сигурен достъп и функционалностите му.

8. Какви са промените при Комуналните плащания през Сибанк Онлайн и Сибанк Мобайл?

След датата на правното обединение, при наличие на активен абонамент за комунални плащания в "СИБАНК Онлайн"/ "СИБАНК Мобайл", Вие ще продължите да получавате имейл известия за дължими суми, както и досега, като изпращачът на имейл известията ще бъде ОББ. Няма да настъпят промени в абонатен номер, срокове и начин на плащане. Ще можете да правите абонаменти за нови плащания или промени по съществуващи абонаменти, както и досега.

9. Какви са промените при електронните известия? 

Ако сте клиент на ОББ, няма да настъпят промени за Вас.
Ако сте клиент на СИБАНК, след датата на правното вливане, при наличие на активен абонамент за електронни известия в платформата на СИБАНК, ще продължите да получавате СМС или имейл известия, както и досега, като СМС и имейл съобщенията, които получавате, ще бъдат подписани от името на обединената банка – ОББ.

 

10. Ще ми бъдат ли гарантирани влоговете, които имам в предишната СИБАНК и ОББ?

Във връзка с вливането на „СИБАНК“ ЕАД в „Обединена българска банка“ АД, Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира влоговете в „СИБАНК“ ЕАД и в „Обединена българска банка“ АД  поотделно за всяка една от тях за срок от шест месеца, считано от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър – 05.02.2018 г. След изтичане на този срок влоговете на физическо или юридическо лице, които са направени в „СИБАНК“ ЕАД и в „Обединена българска банка“ АД преди преобразуването, се сумират за целите на гаранцията в размер до 196 000 лв., заедно с начислените лихви. За повече информация вижте тук.