Промяна в тарифите за такси и комисиони и лихвените условия за физически лица от 01.09.2018 г.

Уважаеми клиенти,                                                                                  

Бихме искали да ви информираме, че считано от 01.09.2018 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, ОББ променя Тарифата за такси и комисиони и Тарифата за лихвени условия за физически лица.

С промените в тарифата за таксите и комисионите може да се запознаете Тук

С промените в тарифата за лихвените условия може да се запознаете Тук

С уважение,

Екипът на ОББ