Предстоящи промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 15 април 2016 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 15 април 2016г., се променят лихвените условия по сметки, част от пакет услуги за физически лица “Комфорт”, по договори за сметки, сключени преди 01.03.2010 г., както следва:

 

Дневно салдо

до 500.00 BGN

0.60%

от 500.01 до 1000.00 BGN

0.40%

над 1000.01 BGN

0.20%