Предстояща промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 01.02.2017 г.

30.11.2016 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 01.02.2017 г. съгласно Общите условия на ОББ за платежни услуги за физически лица, ОББ променя Тарифата за такси и комисиони за физически лица, както следва: 

  1. Отпада забележка от раздел III Преводи:

Не се събират комисиони при погасяване на главници, лихви, неустойки и други плащания по кредити/кредитни карти от ОББ, когато това изрично е посочено в платежния документ.

С уважение,

Екипът на ОББ