Пакет сметки на ЧСИ в Тарифите на ОББ

Уважаеми клиенти,                                                                                          

Бихме искали да ви информираме, че считано от 23 октомври 2014 г., условията по Пакет сметки на Частни съдебни изпълнители, открити в ОББ, ще бъдат неразделна част от Тарифите за таксите, комисионите и лихвените условия за Бизнес клиенти в ОББ АД.