Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 20 октомври 2014 г.

19.08.2014 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 20 октомври 2014 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, лихвените условия по сметки на индивидуални клиенти, са както следва: 

  •  Стандартна Отворена сметка
Честота на изплащане на лихвата
1 месец
3 месеца
6 месеца
12 месеца
BGN
0.40%
0.70%
1.00%
1.60%
EUR
0.20%
0.50%
0.55%
1.20%
USD
0.10%
0.25%
0.45%
1.00%
  • Сметка „Комфорт”
Дневно салдо
 
до 500.00 BGN
2.00%
от 500.01 до 1000.00 BGN
1.50%
над 1000.01 BGN
1.00%
  • Сметка „Привилегия”
Дневно салдо
 
до 500.00 BGN
2.00%
от 500.01 до 1000.00 BGN
1.50%
над 1000.01 BGN
1.00%
  • Сметка „Активност”
Дневно салдо
BGN
EUR
USD
100 - 2 500
0.40%
Над 2500 
2.50%
2.00%
1.50%
  • Спестовна сметка „Плюс”
Дневно салдо
BGN
EUR
USD
100.01 - 1000.00
1.40%
-
-
1000.01 - 2000.00
1.50%
0.60%
0.60%
2000.01 - 3000.00
1.60%
0.90%
1.00%
3000.01 - 5000.00
1.70%
1.00%
1.20%
над 5 000.01
1.80%
1.60%
1.40%