Земеделски заем срещу евро субсидия

19.11.2009 г.

Обединена Българска Банка предлага и през 2008 година на всички земеделски производители, ползващи земеделска земя, своя продукт „Земеделски заем срещу европейска субсидия”. За целта, земеделските производители трябва да са подали заявления за подпомагане по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика.

Предназначението на продукта е мостово кредитиране, в размер до 95 % от общия размер на заявените за получаване преки доплащания/ субсидии/ за отделния земеделски производител.

Кредитът e оборотен, в лева, като минималният допустим размер е 5 хил. лв. Размерът на кредита се определя на база издадането от Държавен фонд Земеделие удостоверение за заявените площи – до 95% от очакваната субсидия, вписана в удостоверението.

Срокът на кредита е до изплащане на субсидията, но не по-късно от 31 март. Като обезпечение се приема само субсидията Погасяването е еднократно, с получените субсидии, които трябва да бъдат преведени по сметка в Обединена българска банка.

За да промоцира продукта си, Обединена българска банка реализира и маркетингова кампания, включваща реклама в преса, радио, тв и билбордове. Режисьор на атрактивния тв клип, който разказва по нов начин приказката за „Дядо вади ряпа” – банкерът помага на дядото да се справи с огромната реколта, е Димитър Митовски.