Standard & Poor's повиши дългосрочния рейтинг на Обединена българска банка на "ВВ"

19.11.2009 г.

FITCH Ratings даде на Обединена българска банка индивидуален рейтинг "C/D". За първи път двете агенции повишават в един и същи ден рейтинга на българска банка

Рейтинговата агенция агенция Standard & Poor's повиши дългосрочния рейтинг на Обединена българска банка от "ВВ-" на "ВВ", запазвайки перспективата като "Стабилна".

Рейтингът на Обединена българска банка отразява лидерската й позиция и стабилна ликвидност, както и подкрепата на нейния стратегическия инвеститор - Националната банка на Гърция.

Промяната в рейтинга се дължи на подобрената икономическа перспектива в България, както и в стабилното развитие на банковия сектор. Според другата рейтингова агенция, FITCH Ratings, благодарение на това Обединена българска банка е имала възможност да повиши своята конкурентноспособност, увеличавайки многократно кредитния си портфейл в сравнение с останалите български банки.

От своя страна FITCH Ratings даде на Обединена българска банка индивидуален рейтинг "C/D". В допълнение тя потвърди досегашния дългосрочен и краткосрочен рейтинг на Банката, определени съответно като "ВВ" и "В".

Индивидуалният рейтинг на Банката взема под внимание силната й конкурентноспособност, стабилна капитализация и ликвидност, както и адекватната й доходност.

"C/D" е възможно най-добрия индивидуален рейтинг, който може да бъде получен от банка не само в България, но и в Централна и Източна Европа. Той индикира позицията на Банката не само в национален, но и в международен план.

FITCH също взема под внимание потенциалната подкрепа, която Обединена българска банка получава от своя стратегически инвеститор, Национална Банка на Гърция, чийто индивидуален рейтинг е "С".