Нов телефон на Централно управление

19.11.2009 г.

Обединена българска банка уведомява своите клиенти и партньори, че от 15 ноември 2002 г. Централното управление на Банката на ул. Света София № 5 и Света София № 7, гр.София има нов телефонен номер за автоматично избиране 02 / 811 ХХХХ.