Международната финансова корпорация и Обединена българска банка АД си партнират в подкрепа на търговското финансиране в България

21.10.2014 г.

Международната финансова корпорация (IFC), член на Групата на Световната банка, предостави на Обединена българска банка АД (Обединена българска банка) кредитна линия в размер на 10 милион щатски долара, с цел предоставяне на специализирано финансиране на корпоративните клиенти на банката, ориентирани към международната търговия.  

Предоставената в рамките на Глобалната програма за търговско финансиране кредитна линия ще подпомогне Обединена българска банка, като водеща банка в България да развие своя потенциал в областта на търговското финансиране като привлече нови експортно ориентирани клиенти.
 
Програмата подпомага развитието на търговските взаимоотношения главно с развиващите се икономики, чрез предоставянето на частични или пълни гаранции за документарни сделки, гарантирани от IFC, чиито кредитен рейтинг е ААА.
 
Обединена българска банка e третата финансова институция в България, която се присъединява към Глобалната програма за търговско финансиране на IFC. Посредством разширяване на достъпа до финансиране на бизнеса, програмата ще помогне на България да развие експортно ориентирания сектор и ще доведе до цялостен растеж на икономиката.
 
„Тази нова кредитна линия за търговско финансиране е първият съвместен проект между IFC и Обединена българска банка и в тази връзка представлява важен етап от сътрудничеството между нашите две институции.“, заяви г-н Стилиян Вътев, Главен изпълнителен директор на Обединена българска банка.
„Обединена българска банка и IFC обединиха усилията си в стремежа си към насърчаване устойчивото развитие на импортно-експортно ориентираните фирми в България, отчитайки тяхната ключова роля в икономиката на страната.”
 
Ед Страудерман, Регионален мениджър за Европа, Централна Азия, Близкия Изток и Северна Африка, каза: „Развитието на експортно ориентираната индустрия в България е от изключително значение за бързо възстановяване на икономическите темпове на растеж на страната след кризата в евро зоната. Партньорството на IFC с Обединена българска банка е израз на нашата подкрепа за развитието на икономиката, давайки възможност на българския бизнес да достигне до нови външни пазари.
 
След началото си през 2005 г. Глобалната програма за търговско финансиране е предоставила на банки партньори повече от 19 000 гаранции в общ размер на 32 милиарда щ.д. във връзка с гарантиране на поети към тях ангажименти по документарни инструменти от техни институционални клиенти в развиващите се пазари. През 2013 г. IFC е предоставила 7 милиарда щ. д. за подпомагане на развиващите се икономики, като 79 процента от тези гаранции са в подкрепа на малкия и среден бизнес. Програмата включва повече от 550 банки партньори в 150 държави.
 
 
За Международната финансова корпорация (IFC)
IFC, член на Групата на Световната банка, е най-голямата институция за глобално развитие, основно насочена към частния сектор. Работейки с частни предприятия в повече от 100 държави, ние използваме нашия ресурс, експертен опит и възможности за въздействие, за да помогнем в решаването на глобални проблеми, като изкореняването на крайната бедност и допринасяне за всеобщото благосъстояние. През 2013 година, нашите инвестиции се увеличиха до рекордно ниво от почти 25 милиарда щ.д., катализирайки способността на частния сектор да създава работни места и да се заема с най-неотложните предизвикателства пред развитието на света.
www.ifc.org.За допълнителна информация, посетете
 
Останете във връзка с IFC чрез:
 
За Обединена българска банка
Обединена българска банка е част от Групата на Национална банка на Гърция, най-старата и най-голямата измежду гръцките банки, със силно присъствие в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие. Обединена българска банка е създадена през 1992 г. чрез вливането на 22 регионални български търговски банки и е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. През 2004 г. Националната банка на Гърция стана най-големият акционер в Обединена българска банка, притежаващ 99.9% от акциите й.
Останете във връзка с Обединена българска банка чрез: