Стандартен депозит

ОББ предлага стандартни срочни депозити с различна срочност и валута.

Предимства

  • Получавате лихва, по-голяма от тази по разплащателна сметка.
  • Възможност за избор на срочности според Вашите потребности.
  • Фиксирани лихвени проценти за срока на депозита.
  • При предсрочно прекратяване получавате лихва като по разплащателна сметка.

Продуктови параметри

Валута: BGN, EUR, USD
Срок: 1, 3, 6, 9 или 12 месеца
Минимална сума за откриване: 1000 BGN или 500 EUR/USD

Олихвяване

Условията на олихвяване можете да намерите в Тарифа за лихвените условия за сметки на бизнес клиенти на ОББ.

Такси и комисиони

Такси и комисиони за разкриване, поддържане и управление на депозитни сметки за бизнес клиенти можете да намерите на Тарифа за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения