Плащания и директни дебити

Левови преводи

В клоновата мрежа или през интернет банкиране U-Оnline на Обединена българска банка могат да бъдат наредени преводи в лева до всички банки на територията на България. Използвайки услугите на Обединена българска банка, клиентите ни могат да разчитат на професионализъм, бързина и сигурност при изпълнение на банковите преводи.

Приемане и изпълнение на нареждане за левови преводи

Краен срок за приемане на нареждания за левови преводи със срок за изпълнение същия работен ден е 15.00 ч. Плащанията, наредени след този час, се обработват на следващия работен ден.

Нареждания за вътрешни преводи от и по сметка в Обединена българска банка АД се приемат до 16.30 ч. и се извършват с вальор същия работен ден.

Такси и комисиони

Такси и комисиони за извършване на валутни преводи можете да намерите тук.

Общи условия на Обединена българска банка за платежни услуги за бизнес клиенти

Условията на Банката за извършване на платежни услуги можете да намерите тук.

Кореспонденски сметки

Списък на кореспонденските сметки на ОББ можете да откриете в секция "Важни документи" тук.

Валутни преводи

В клоновата мрежа или през интернет банкиране U-Оnline на Обединена българска банка могат да бъдат наредени преводи в следните чуждестранни валути: евро, щатски долари, британски паунди, швейцарски франкове, японски йени, шведски крони, турски лири, канадски, австралийски и новозеландски долари, норвежки и датски крони и китайски юуани. Използвайки услугите на Обединена българска банка, клиентите ни могат да разчитат на професионализъм, бързина и сигурност при изпълнение на банковите преводи.

Приемане и изпълнение на нареждане за валутни преводи

Краен срок за приемане на междубанкови нареждания за преводи в чужда валута е 15.30 ч. Плащанията, наредени след този час, се обработват на следващия работен ден.

Нареждания за вътрешни преводи от и по сметка в Обединена българска банка се приемат до 16.30 ч. и се извършват с вальор същия работен ден.

Преводи, наредени през клон на Банката в EUR, USD, GBP до 15.00 ч. и в CHF до 13:00 ч., се изпълняват с вальор същия работен ден.

Преводи през интернет банкиране U-Оnline, наредени в EUR, USD, GBP до 15.30 ч. и в CHF до 13:30 ч., се изпълняват с вальор същия работен ден. За всички останали валути преводите наредени до 15:30 ч. се изпълняват с вальор 2 работни дни.

Експресни преводи се приемат в работни дни до 14.00 ч. и се изпълняват с вальор същия работен ден само за EUR през канал TARGET2.

Такси и комисиони

Такси и комисиони за извършване на валутни преводи можете да намерите тук.

Общи условия на Обединена българска банка за платежни услуги за бизнес клиенти

Условията на Банката за извършване на платежни услуги можете да намерите тук.

Кореспонденски сметки

Списък на кореспонденските сметки на ОББ можете да откриете в секция "Важни документи" тук.

Директен дебит

Платецът предварително предоставя своето съгласие плащането да става незабавно от неговата сметка по нареждане на получателя, съобразно Наредба №3 на БНБ.

Трансфери чрез директни дебити са възможни единствено на територията на Република България и единствено в български лева.

Масови плащания на работни заплати

Обединена българска банка предлага на своите бизнес клиенти - работодатели услуга по автоматично изплащане на трудовите възнаграждения на служителите по открити сметки Комфорт в Обединена българска банка или по сметки в други банки.

Технологичният процес е базиран на обмен на информация през Интернет, която фирмата - работодател подава директно от офиса през интернет банкиране U-Оnline или на технически носител в клон на Банката.

Услугата гарантира бързина, удобство и сигурност на плащанията. Процедурата е максимално улеснена, като пести време и ресурс.

Заплащане на електронни фактури

Обединена българска банка предлага на своите бизнес клиенти, ползватели на интернет банкиране U-Оnline , възможност да заплащат електронни фактури, издадени през eFaktura.bg.

Обединена българска банка, съвместно с Борика–Банксервиз, осигуряват на своите клиенти възможност за онлайн плащане на електронните фактури, чрез интегрирането на електронно банкиране на Обединена българска банка със системата за издаване и управление на електронни фактури eFaktura.bg.

Удобството е и за получателите и за издателите на електронни фактури. Плащането по получени фактури се извършва без допълнително оскъпяване на превода, по бърз и удобен начин, а информацията за платената фактура се отразява автоматично при Издателя.

Услугата е достъпна, както с инициатива от електронното банкиране на Обединена българска банка, така и с инициатива от eFaktura.bg.

Услугата предоставя следните възможности за бизнес клиентите на банката:

  • За Получатели на електронни фактури: плащане на е-фактури и справки за неплатени, платени и оспорвани фактури;
  • За Издатели на електронни фактури: справки за издадени е-фактури - неплатени, платени и анулирани.

Повече информация за услугата може да намерите в секция U-Online.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения