Управление на парични средства

Сметки

Обединена българска банка разкрива и поддържа всички видове сметки, предвидени в националното законодателство в местна и чуждестранна валута, както и предоставя извлечения от клиентски сметки с различна периодичност, по Ваш избор /ежедневно или ежемесечно/. Научете повече

Стандартен депозит

ОББ предлага стандартни срочни депозити с различна срочност и валута. Научете повече

Пакети „Бизнес партньорство“

Пакет „Бизнес партньорство“ e продукт, насочен към микро и малкия бизнес и представлява съвкупност от най-често използваните банкови продукти и услуги с индивидуални месечни лимити, събрани в предплатен месечен пакет. Обединена българска банка Ви предоставя избор между четири пакета, в зависимост от Вашите нужди от финансови услуги. Научете повече

Плащания и директни дебити

Банката предлага следните канали за извършване на разплащания - в банковите салони на клоновата мрежа, чрез интернет банкиране – U-Online.ОББ предоставя възможност за нареждане на плащания по/от сметка в български лева и чуждестранна валута, за страната и чужбина (осъществени чрез БИСЕРА, РИНГС, SWIFT, СЕБРА, TARGET 2). Научете повече

Касови операции

Обединена българска банка работи със следните видове валути: BGN, EUR, USD, GBP, CHF, CAD, AUD, DKK, NOK, SEK, JPY и TRY. Научете повече

Карти за бизнеса

Бизнес картите на Обединена българска банка Ви предлагат удобство и контрол, сигурност и независимост, когато се нуждаете от пари в брой или извършвате разплащания в България или чужбина. Научете повече