Електронно банкиране

Описание

Чрез Електронно банкиране, Обединена българска банка Ви осигурява онлайн достъп до Вашите средства от всяка точка на света.

Услугата е предназначена за всички клиенти на Обединена българска банка - граждани и фирми. Чрез нея удобно и бързо имате възможност да извършвате операции, получавате справки по банкови сметки и карти, плащате данъци и др.
Електронно банкиране на Обединена българска банка Ви осигурява следните възможности:

Получавате справки:
 • Следите баланса по всички Ваши сметки в Обединена българска банка 
 • Следите извлечението по всички Ваши сметки в Обединена българска банка с възможност за експорт на информацията във файл
 • Получавате справка за инициираните към банката бюджетни платежни нареждания
 • Получавате справка за POS транзакции
 • Получавате справка за всички ползвани от вас банкови продукти като сметки, депозити, кредити, овърдрафт по сметка, инвестиции в ценни книжа

Извършвате банкови транзакции в реално време:

 • Извършвате преводи в лева и валута за страната и чужбина
 • Нареждате преводи от и към бюджета
 • Нареждате бюджетни преводи
 • Инициирате и обработвате преводно нареждане за директен дебит
 • Извършвате безкасова покупко-продажба на валута
 • Търгувате с ценни книжа
 • Погасявате задължения по кредити и кредитни карти
 • Извършвате захранване на сметка от кредитна линия
 • Плащате данъци и такси към общините
 • Плащате Е-Фактури, издадени от eFactura.bg
 • Извършвате масови плащания на работни заплати
 • Нареждате плащания с бъдеща дата на изпълнение
 • Импортирате файлове с пакети платежни документи
 • Създавате списъци с контрагенти и шаблони на платежни документи

Получавате финансова информация:

 • Централни валутни курсове
 • Курс купува/продава на Обединена българска банка за основните валути
 • Актуален списък на банките, участващи в БИСЕРА

Какво техническо оборудване Ви е необходимо? Трябва да разполагате с:
 • Компютър с браузер Microsoft Internet Explorer 8 или по-висока версия или Mozilla Firefox 4 или по-висока версия
 • Достъп до Интернет със запазване на IP адрес в рамките на една сесията с банката
 • За активни операции освен описаното и Клиентски сертификат, издаден от Обединена българска банка или Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), издаден от лицензиран издател на удостоверителни услуги и одобрен за работа от банката, който се инсталира във Вашия Интернет браузър заедно с динамична парола от SMS (повече информация за нея на следния линк https://ebb.ubb.bg/EBANK_Demo/fizicheski_lica/10.1.3.html) или генерирана от U-code устройство (повече информация за устройството - https://ebb.ubb.bg/help/faq25bg.html)

Сигурност

При използване на сайта за Електронно банкиране, между вашия компютър и банката се изгражда защитена (шифрована) връзка. Сигурността на Вашите средства и финансова информация са надеждно защитени с клиентски сертификат или КЕП (Квалифициран Електронен Подпис), статична и динамична парола на различни нива.
На първо място достъпа до Електронно банкиране се осъществява с уникален потребителски номер и парола за вход в системата. Те осигуряват достъп единствено за извършване на справки, без да е възможно да се извършват разплащания.
На второ място, за да бъдете успешно идентифицирани от банката и за да можете да извършвате разплащания е необходимо да имате инсталиран цифров сертификат, издаден от Обединена българска банка или КЕП.
На трето място за допълнителна защита и повишаване на сигурността при достъп до извършване на разплащания в Интернет банкиране е задължително използване и на динамична парола от SMS (повече информация за нея на следния линк https://ebb.ubb.bg/EBANK_Demo/fizicheski_lica/10.1.3.html) или от U-code устройство (повече информация за устройството - https://ebb.ubb.bg/help/faq25bg.html)

Как да стана клиент

Регистрацията и ползването на Електронно банкиране е безплатна. За извършване на банкови транзакции се заплащат такси, по-ниски от тези в клоновете на Обединена българска банка, съгласно тарифата на банката.

Ако желаете да получавате финансова информация и ползвате банкови услуги навсякъде и по всяко време по Интернет, Ви предлагаме най-лесния и удобен начин да станете наш клиент.

Стъпка 1:
Запознайте се с актуалните Общи условия за платежни услуги на Обединена българска банка в секцията „Тарифи и общи условия“. Пълен архив на общите условия можете да намерите на https://www.ubb.bg/terms/for-business-clients.

Стъпка 2:
Попълнете Регистрационен формуляр за ползване на Електронно банкиране (https://ebb.ubb.bg/reg/reg01.aspx). Избирате Вашата първоначална парола за вход в системата и получавате уникален номер на заявка.

Стъпка 3:
Проверете Статуса на Вашата Заявка (https://ebb.ubb.bg/reg/reg_statusNew.aspx): обработена, отхвърлена или необработена. Можете да проверявате статуса, когато пожелаете. Само Вие имате достъп до Вашата Заявка чрез паролата си и номера на заявката, описани в стъпка 2.

Стъпка 4:
Ако заявката Ви е със статус обработена, следва да посетите посочения от Вас клон на Обединена българска банка, където ще подпишете договора за ползване на Електронно банкиране. Обработката на заявката се извършва от три до пет работни за банката дни в зависимост от данните посочени в нея.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения