Други кредити*

Условия

Банкови гаранции - Индивидуални и рамково споразумение 

 • Размер: от 1 000 лв. до 300 000 лв. или равностойността им в евро
 • Валидност на гаранциите: индивидуална гаранция до 24 месеца, рамково споразумение до 30.09.2021 г.
 • Обезпечение: Гаранция по програма КОСМЕ и програма на Национален Гаранционен Фонд или Парични средства, залог за вземания на сметки

Кредит за строителство и ремонт на недвижим имот

 • Размер: от 15 000 лв. до 300 000 лв. или равностойността им в евро
 • Гратисен период: до 12 месеца
 • Срок: от 12 до 120 месеца
 • Самоучастие: 25%
 • Обезпечение: Гаранция по програма КОСМЕ, недвижим имот, залог на вземания по сметки

Инвестиционен кредит за дълготрайни активи 

 • Размер: от 15 000 лв. до 300 000 лв. или равностойността им в евро
 • Гратисен период: до 6 месеца
 • Срок: от 12 до 60 месеца
 • Самоучастие: 25%
 • Обезпечение: Гаранция по програма КОСМЕ, залог на дълготраен актив, залог на вземания по сметки

ДДС кредит, свързан с инвестиционен проект 

 • Размер: от 15 000 лв. до 150 000 лв. (макс. 20% от стойността на инвестиционния проект, финансиран от СИБАНК)
 • Срок: 12 месеца
 • Обезпечение: Гаранция по програма КОСМЕ и програма на Национален Гаранционен Фонд, залог на вземания по сметки

Кредит за покупка и ремонт на недвижим имот за бизнес нужди

 • Цел на кредита: Покупка или ремонт на недвижим имот за бизнес нужди /при ремонт до 20% от пазарната стойност на имота/
 • Размер: от 15 000 лв. до 300 000 лв. или равностойността им в евро
 • Гратисен период: до 12 месеца Срок: до 120 месеца
 • Обезпечение: Гаранция по програма КОСМЕ, недвижим имот, залог на вземания по сметки

Инвестиционен кредит за европроекти

 • Размер: от 15 000 лв. до 300 000 лв. или равностойността им в евро
 • Гратисен период: до 6 месеца
 • Срок: от 6 до 60 месеца
 • Самоучастие: 15% ако субсидията по проекта е по-голяма от 50% и 20% ако субсидията е по-малка или равна на 50% от проекта
 • Обезпечение: Гаранция от Национален Гаранционен Фонд, залог на дълготраен актив, залог на субсидия, залог на вземания по сметки

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Настоящата гаранция е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.

 

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения