ПОС Овърдрафт

Краткосрочен кредит за оборотни средства без обезпечение с автоматично усвояване и погасяване по разплащателна сметка, предназначен за търговци, които ползват ПОС терминал.

Предимства

  • Гъвкава възможност за покриване на потребности от оборотни средства
  • Възможност за многократно удължаване на срока
  • Без обезпечение
  • Без такси за управление и усвояване на суми
  • Не се изисква погасяване на лимита преди удължаване на срока
  • Възможност за отстъпки в ценовите параметри при ползване на други услуги

Продуктови параметри

Цел на кредита: Краткосрочен овърдрафт за текущи нужди

Валута: BGN

Минимален размер: 1000 лв.

Максимален размер: 5000 лв.

Срок: 12 месеца с възможност за многократно удължаване на срока

Лихви: Кредитите се олихвяват съгласно утвърдената методика за Референтен лихвен процент (РЛП), използван от „Обединена българска банка“ АД при определяне на променливия лихвен процент по кредити на микробизнес клиенти.

Такси и комисионни: Съгласно Тарифата на Банката за бизнес клиенти.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Други предложения
Сметки

Сметки

Обединена българска банка разкрива и поддържа всички видове сметки, предвидени в националното законодателство в местна и чуждестранна валута, както и предоставя извлечения от клиентски сметки с различна периодичност, по Ваш избор /ежедневно или ежемесечно/. Научете повече
Стандартен депозит

Стандартен депозит

ОББ предлага стандартни срочни депозити с различна срочност и валута. Научете повече
SMS/ e-mail известяване

SMS/ e-mail известяване

Услугата U-info дава възможност на клиентите на Обединена българска банка да получават бързо и удобно информация за движенията по сметките си чрез SMS или по eлектронна поща. Научете повече
Обратно към всички предложения