Кредитиране

Овърдрафт

Кредитен лимит за оборотни средства с автоматично усвояване и погасяване по разплащателна сметка Научете повече

Кредит за оборотни средства с равни вноски по главница

Кредит за оборотни средства за покриване на Вашите обичайни бизнес потребности, изплащан на равни месечни вноски по главница. Научете повече

Инвестиционен кредит

Дългосрочен целеви кредит за финансиране на дълготрайни активи за развитие на Вашата дейността. Научете повече

ДДС кредитна линия

ДДС кредит, свързан с инвестиционен проект Научете повече