Формуляр за онлайн кандидатстване

Позиция
С попълването на този формуляр, Вие заявявате своя интерес за Стажантската програма на Обединена българска банка. В случай че Вашата кандидатура представлява интерес за нас, ние ще се свържем с Вас.
Лични данни
Постоянен адрес: *
Пощенски код: *
Настоящ адрес: *
Пощенски код: *
Телефон: *
E-mail: *
Образование
Висше образование (Моля, започнете с последното)
Учебно заведение: *
Специалност: *
Период на обучение ( От/До ): *
Степен: *
Добавяне
Средно образование
Учебно заведение: *
Специалност: *
Период на обучение ( От/До ): *
Компютърни умения
Софтуерен продукт: *
Ниво на владеене: *
Софтуерен продукт: *
Ниво на владеене: *
Добавяне
Езикови умения
Език: *
Четене: *
Писане: *
Говорене: *
Добавяне
Други квалификации
Година: *
Добавяне
Проведени стажантски програми
Добавяне
Професионален опит
Добавяне
Допълнителна информация
Кандидатствали ли сте друг път в Обединена българска банка?
Предпочитано населено място за провеждане на стажa
Моля, посочете структурата, в която желаете да проведете стаж
Декларирам, че представената информация е точна и вярна!*
Прикачи файлове
* Задължителни полета

Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД.