Старши банков служител „Връзки с клиенти малък бизнес” в клон Велико Търново

Валидна до: 23.01.2017
Референтен номер: 5387/16
Структурно звено: Дирекция Управление на клонова мрежа
Населено място: гр. Велико Търново

Изисквания:

 • Опит във финансова институция – желателно над две години;
 • Висше икономическо образование – бакалавър;
 • Способност за набиране и анализ на финансова информация за клиентите;
 • Познания на нормативната уредба по банково дело;
 • Умения за обслужване и привличане на клиенти;
 • Умения за ефективна работа в екип;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Английски език на добро работно ниво - предимство.

Основни отговорности:

 • Управлява определен клиентски портфейл от сегмента малък бизнес;
 • Представя и предлага на корпоративните клиенти от сегмент малък бизнес, подходящите за тях продукти на банката;
 • Набира информация за нови и съществуващи клиенти, проучва нуждите им от кредитиране и цялостно банково обслужване;
 • Събира и обработва всички необходими документи от клиентите, отнасящи се до инициирането на кредитна сделка, съгласно действащите правила за кредитиране;
 • Прави предварителна оценка на кредитоискателя и обезпечението за всички видове кредитни продукти за клиенти от сегмента малък бизнес.

Ние Ви предлагаме:

 • Отлична възможност за професионална реализация в голяма и стабилна финансова институция;
 • Интересна и динамична работа;
 • Конкурентно възнаграждение и атрактивни социални придобивки.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

* Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД