Старши банков служител “Връзка с клиенти Среден бизнес“ в Бизнес център в град София

Валидна до: 11.05.2017
Референтен номер: 5327/15
Структурно звено: Дирекция Управление на клонова мрежа
Населено място: гр. София

Изисквания:

 • Опит във финансова институция и опит в работа с корпоративни клиенти – над две години;
 • Висше икономическо образование;
 • Умения за обслужване и привличане на клиенти;
 • Аналитични умения и способност за събиране и обработка на счетоводна и друга финансова и бизнес информация;
 • Познания на нормативната уредба по банково дело;
 • Умения за ефективна работа в екип;
 • Отлични продажбени умения;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Английски език на добро работно ниво.

Основни отговорности:

 • Управлява клиентски портфейл от сегмента среден бизнес;
 • Представя и предлага на корпоративните клиенти от съответния сегмент
  подходящите за тях продукти на банката;
 • Набира информация за нови и съществуващи клиенти, проучва нуждите им от кредитиране и цялостно банково обслужване;
 • Събира и обработва всички необходими документи от клиентите, свързани с инициирането на кредитна сделка, съгласно действащите правила за кредитиране;
 • Прави предварителна оценка на кредитоискателя и обезпечението за всички видове кредитни продукти.

Ние ви предлагаме:

 • Отлична възможност за професионална реализация в голяма и стабилна финансова институция;
 • Интересна и динамична работа;
 • Конкурентно възнаграждение и атрактивни социални придобивки.

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

* Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД