Специалист обслужване на клиенти в клон Меден рудник в град Бургас /по заместване/

Валидна до: 25.02.2019
Референтен номер: BN9043
Структурно звено: Дирекция Клонова мрежа
Населено място: гр. Бургас

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.“

Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

 • Представя и предлага широк спектър от кредитни продукти на банката в сегмента банкиране на дребно
 • Представя и предлага спестовните/депозитните продукти на банката на настоящи и нови клиенти – граждани
 • Представя и предлага на клиенти всички стандартни банкови услуги и алтернативни канали за достъп до банкова информация
 • Извършва безкасови платежни операции, обслужва сметки, банкови карти, предлага и други финансови продукти за граждани и фирми

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

 • Висше икономическо образование
 • Опит във финансова институция или сферата на продажбите поне 1 год.
 • Много добра компютърна грамотност
 • Английски език на добро работно ниво - предимство
 • Способност за привличане на клиенти, добри продажбени умения
 • Способност за работа под напрежение, гъвкавост и умения за бърза ориентация

ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

 • Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
 • Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти
 • Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията
 • Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп
 • Застраховка за комплексна медицинска помощ
 • Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване
 • Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
 • Преференциална такса за ползване на карта за спорт

 

В случай , че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография и мотивационно писмо не по-късно от 25.02.2019г.

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД.

 

 

* Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД.